Nyheter

Industrin minskar koldioxidutsläppen – elektriska drivlinor går i täten

I ett nytt whitepaper som publiceras idag beskriver ABB hur elektrifiering av drivlinor i tunga fordon och i fartyg kan förbättra energieffektiviteten avsevärt. Transporter av människor, varor och råvaror står för närvarande för nästan 30 % av koldioxidutsläppen i världen. Elmotorer kan uppnå en verkningsgrad på över 95 %, medan dieselmotorer endast uppnår en verkningsgrad på 45 % i det optimala belastningsområdet.

Med tanke på det brådskande behovet av att begränsa klimatförändringens effekter hjälper ABB företagen att påskynda koldioxidminskningen genom att leverera kompletta elektriska drivlinelösningar för en rad tunga fordon och fartyg. De flesta fordon och fartyg är fortfarande dieseldrivna, men elektrifieringslösningar som omfattar motorer, växelriktare, frekvensomriktare och energilagringssystem har utvecklats snabbt och ger omedelbara fördelar.

Med över 130 års erfarenhet av elektrifiering av tåg, bussar och tunga fordon som används i tuffa miljöer som gruvdrift, har ABB en perfekt position för att hjälpa världen att minska användningen av dieselmotorer i alla tillämpningar.

I detta nya whitepaper från ABB beskrivs de många fördelarna med elektrifieringen, bland annat dramatiskt förbättrad energieffektivitet, minskade koldioxidutsläpp, lägre total ägandekostnad samt mindre buller och vibrationer än hos dieselsystemen. Helt eller delvis elektriska fordon och fartyg ger betydande energibesparingar och effektivitetsvinster.

Om man till exempel ersätter dieselmotorn i en 24-tons grävmaskin med en elektrisk drivlina från ABB – som kombinerar batteridrift med en högeffektiv elmotor och frekvensomriktare kan man eliminera 48 ton koldioxidutsläpp per år. Dessutom kan regenerativ bromsning av industrifordon minska bränsleförbrukningen med upp till 30 %.
I genomsnitt har elfordon så mycket som 60 % lägre driftskostnader än motsvarande fordon som drivs av en dieselmotor. Detta beror främst på förbättrad effektivitet, minskad bränsleförbrukning och minskat underhållsbehov.

– När tillsynsmyndigheter världen över sätter upp strängare utsläppsmål är det ett tydligt och nödvändigt steg att tillämpa elektrifieringsteknik på industrifordon, transporter och fartyg, säger Stefan Floeck, divisionschef för ABB IEC lågspänningsmotorer. Elektrifiering är en viktig komponent i varje Net Zero-strategi – och den utgör också ett positivt ekonomiskt argument för operatörerna när det gäller den totala ägandekostnaden.

Edgar Keller, divisionschef för Traction på ABB, fortsätter:

– ABB:s expertis inom elektriska drivlinor gäller även för elektrifiering av industrifordon, t.ex. dumprar och grävmaskiner som används inom gruv- och byggbranschen. Elektriska drivlinor är väl beprövade även inom järnvägstransporter; tekniken är mogen och kan enkelt och effektivt tillämpas inom många andra sektorer, t.ex. bygg- och materialhanteringsutrustning.

Läs mer om hur elektrifiering av drivlinor i industrifordon, transporter och fartyg kan förbättra energieffektiviteten avsevärt i ABB:s whitepaper: 

https://www.energyefficiencymovement.com/wp-content/uploads/2022/06/ABB_EE_WhitePaper_e_mobility_final.pdf