Nyheter

Schneider Electric lanserar ställverket RM AirSeT – underlättar den gröna omställningen

Nu lanserar Schneider Electric nästa generations ställverk RM AirSeTTM. Livslängden förlängs och tidigare separata funktioner kombineras samtidigt som man frigör sig från den skadliga växthusgasen SF6 och bidrar till en grönare omställning.

RM AirSeT är en del av nästa generations gröna och digitala ställverk. Det är ett SF6-fritt gasisolerat ställverk (GIS), som kombinerar ren luftteknik med funktioner som ger nätoperatörer möjlighet att förbättra prestanda, tillförlitlighet och effektivitet i distributionsnäten samtidigt som nätet moderniseras och koldioxidutsläppen minskas. RM AirSeT har samma kompakta storlek som traditionella GIS-ställverk.

Ställverket är helt isolerat från sin yttermiljö, vilket ger extra skydd mot fukt, saltvatten och andra svåra förhållanden som nätstationer kan utsättas för. Konstruktionen gör den lämplig för allmännyttiga företag och vissa industriella miljöer. 12 kV- och 24 kV-versioner kan användas beroende på lokala marknadskrav. En GIS-lösning som använder ren luft tar också bort behovet av komplicerad och kostsam gasåtervinning, vilket minimerar driftskostnaden.

Komplett portfölj av SF6-fria ställverk

Utbyggnaden av RM AirSeT är en del av Schneider Electrics program ”Framtidens elnät” och en viktig milstolpe på vägen mot att erbjuda en komplett portfölj av SF6-fria ställverk 2025. SF6 är en växthusgas som stannar hundra gånger längre än koldioxid i atmosfären. Genom en innovativ och unik kombination av ren luft och Shunt Vacuum Interruption (SVI)™ kan man eliminera användningen av SF6-gas i ställverk och därmed minska elnätens miljöpåverkan. Eftersom mellanspänningsställverk för närvarande används över hela världen, uppskattningsvis finns 15 miljoner stycken bara i Europa, är den nya portföljen ett kraftfullt verktyg för att minska koldioxidutsläppen globalt.

– Med vår nya teknik finns det en helt ny möjlighet att minska på de skadliga utsläppen, säger Frederic Godemel, Executive Vice President of Power Systems på Schneider Electric. I årtionden har SF6-gas använts för att isolera och bryta elektrisk hög- och mellanspänning. Att ersätta den med ren luft och lösningar för vakuumbrytning som RM AirSeT är en gamechanger för elnäten – det är att förbereda nätoperatörer för framtiden, fortsätter han. 

Läs mer om RM AirSeT:

här

Läs mer om SM AirSeT:

här