Nyheter

Utblick Danmark: Ny LCA-plattform mäter och dokumenterar miljöpåverkan från projekt

En ny LCA-plattform mäter och dokumenterar miljöpåverkan från projekt inom alla sektorer, från byggnader till broar. Och allt sker i realtid från de mycket tidiga designfaserna till slutlig dokumentation och överlämning, drift och underhåll.

Det har aldrig funnits en starkare önskan från företag och organisationer runt om i världen att arbeta mer strukturerat med hållbarhet. Samtidigt inför nationella regeringar ny lagstiftning som syftar till att skapa nollutsläppssamhällen. Och bättre, mer transparenta lösningar och dokumentation av hållbarhet är högt efterfrågade bland organisationer och offentliga organ för att kunna följa lagstiftning och krav från den offentliga sektorn.

För att möta dessa villkor och för att hjälpa kunderna att navigera i det politiska landskapet har COWI och Arkitema utvecklat en ny LCA-plattform (livscykelbedömning), som kombinerar data från olika källor i en övergripande översikt med omedelbar, transparent data om ett projekts miljöpåverkan. Plattformen är för närvarande tillgänglig för byggprojekt i Danmark, men målet är att utveckla konceptet och öppna plattformen för andra marknader och sektorer.

En av kunderna som redan är med på resan med COWI och Arkitema är byggföretaget NRE.

Här är det viktigt för VD Jacob Eiskjær Olesen att ligga i framkant och han var därför också mycket intresserad av att komma igång och hjälpa utvecklingen på vägen:

– För fastighetsprojekt är det otroligt viktigt att klimatpåverkan beaktas och införlivas. så tidigt i projekten så Vi ser in i en framtid där LCA-dokumentation blir en obligatorisk del av byggreglerna för all nybyggnation under 2023. På NRE vill vi ligga i framkant så att vår organisation står väl rustad inför framtiden Vi har samarbetat med COWI och Arkitema för att utbilda såväl vår egen organisation som våra partners, så att de nya kraven implementeras på det mest flexibla och ändamålsenliga sättet.

Beslutsfattande verktyg som mäter hållbarhet från vagga till grav

LCA-plattformen består av olika verktyg som kan användas i olika faser av ett projekt, från den tidiga designfasen till dokumentation av det slutliga miljöavtrycket.

Morten Alsdorf, Senior Digital Transformation Director på COWI:

– Våra kunder vill ha beslutsfattande verktyg som mäter hållbarhet från början till slut. De behöver transparenta data i de mycket tidiga stadierna av projektet för att kunna fatta hållbara beslut på ett informerat underlag. Och de måste enkelt kunna samla in och kvantifiera miljöpåverkan från alla material som ingår i ett projekt, i dokumentationssyfte. De behöver kunna dokumentera detta för att få bygglov enligt nya regler och för att undvika kostsamma projektnedgångar när beslut ändras under projektens genomförande.

Plattformen består för närvarande av två verktyg färdiga för marknaden: LCA Design och LCA Documentation. LCA Design visar miljöpåverkan av designbeslut i den tidiga designfasen. LCA-dokumentation effektiviserar och förenklar LCA-datainsamling från alla projektleverantörer, vilket minimerar besvärliga administrativa procedurer. Det gör det möjligt för byggare att enkelt kvantifiera miljöpåverkan från alla material som ingår i ett projekt, både för dokumentation och certifiering.

Nästa steg: Skalbarhet och tvärsektoriell tillämpning

Den danska byggbranschen har använts som utgångspunkt för utvecklingen av LCA-plattformen, där pilotprojekt och utvecklingspartners utöver NRE bl.a. inkluderar även NREP och Home.Earth. Inom en snar framtid kommer COWI och Arkitema att utöka plattformen till att omfatta andra sektorer och marknader.

Morten Alsdorf:

– Vi har redan definierat grunden för LCA-plattformen. Och vi är nu på god väg mot nästa utvecklingsfas: Att definiera de tvärsektoriella differentiatorerna så att plattformen kan användas av andra sektorer, oavsett om du arbetar med klimatanpassning, Power-to-X eller infrastruktur.

Från strategi till handling

I januari 2022 lanserade COWI en ny strategi. Förutom att välja bort alla fossilbränsleprojekt framöver, åtog sig företaget också att stödja kunderna i deras hållbara omvandling.

Med den nya LCA-plattformen har företaget tagit ett kvantkliv när det gäller att förena hur vi arbetar med hållbarhet och hur vi dokumenterar det. Det gör det möjligt att klassificera hållbarhet på jämställdhet med andra, mer traditionella projektparametrar som tid och ekonomi. Och det är en mycket konkret metod för att ge kunderna konkreta verktyg som de kan använda för att stödja deras resa mot hållbarhet.