Nyheter

Hållbarhet i fokus när HSB vinner i Brunnshögs största markanvisningstävling

Två kvartersbyggrätter om totalt 22 500 kvm låg i potten när Lunds kommun i början av året utlyste Brunnshögs mest omfattande markanvisningstävling Patentkvarteren22.

Nu står det klart att ett av de vinnande kvarteren utvecklats av HSB tillsammans med Liljewall, Sweco, Utopia Arkitekter och KAMOMA landskap. Förslaget präglas av höga ambitioner att förverkliga framtidens klimatneutrala byggande och innehåller blandade boendeformer, arbetsplatser och lokaler.

– Stadsdelen Brunnshög andas innovation och hållbarhet och detta är något som tagits vara på i vårt förslag och som vårt projektteam nu kommer att arbeta vidare med och förverkliga, berättar Susanne Klint, projektchef HSB Projektpartner.

Den nya bebyggelsen ska inte bara vara hållbar, utan det ska även synas att den är det. Förslaget tar fasta på arkitektur som ska stärka Brunnshögs identitet och signalerar hållbarhet genom vackra och välstuderade proportioner och material. Kvarteret utgörs av en aktiv bottenvåning, en lugn harmonisk mellandel och ett variationsrikt taklandskap.

Material och färgskala tar avstamp i den lokala traditionen med jordiga toner och lera som basen i det byggda, antingen i bränd form, exempelvis tegel, eller som så kallad rammad jord. Lokala schaktmassor kan då användas för att minimera transporter och energi till teglets förbränning. Mot innergården dominerar trä som material för att skapa en mjukare sida som harmonierar med gårdsutformningen.

Styrkorna i HSBs förslag anses handla om den sociala hållbarheten. Projektet andas trygghet för individen och en social utemiljö där även konsten får ta plats.

– Det är ett mycket glädjande besked att vi har fått förtroendet att vara med och utveckla Lund och denna gång vara en del av den innovativa stadsdel som Brunnshög växer fram till. För oss är det extra roligt att den sociala hållbarheten lyfts fram som styrkor i vårt projektförslag då det är en viktig del av vår verksamhet, säger Caroline Sellström, affärsområdeschef HSB Skåne.

Markanvisningstävlingen, som utlysts av Lunds kommun, avgjordes den 21 juni och juryns motivering till HSBs vinnande förslag lyder:

”Ett genomarbetat förslag som andas klimatneutralitet, hållbarhet i flera dimensioner och – framför allt – Brunnshög. Juryn anser att förslaget lyckats tolka den ”enhetliga oenhetligheten” väl och uppskattade särskilt hur man – med hjälp av arkitekturen – gestaltat den mjuka övergången mellan gata och park, som blir en signatur för hela kvarteret.

Juryn ser fram emot att i framtiden mötas upp vid Patentslingan för att uppleva en härproducerad fasad och samtidigt besöka Lunds nya arena för framtidens boendemiljö: Living Lab i Brunnshög.”