Nyheter

Sex av tio svenskarna väljer bort hållbarhet i sina fritidshus

Sverige måste på sikt minska vår vatten och elförbrukning. Ändå svarar sex av tio svenskar att de avstår klimatsmarta investeringar i sina fritidshus. Den största anledning uppges inte vara pris eller utbud utan bristande vilja.

Sommaren är här och det är dags för många att ta tag i byggprojekten som planerats under våren. Vattenbarometern 2022 visar att nästan var tredje svensk planerar arbete på sitt fritidshus i sommar. Samtidigt är det få som tänker på miljön när det är dags att renovera.

Sex av tio svenskar med fritidshus svarar att de kommer att avstå investeringar för att spara vatten och energi. Den största anledningen sägs vara varken utbud eller priser, utan att man helt enkelt inte ser något behov till det (42 procent) eller att man prioriterar annat (23 procent). Endast 13 procent anger kostnad som ett skäl att avstå.

Det vi ser är anmärkningsvärda siffror, men vi på GROHE tror ändå på svenskarnas vilja att satsa på hållbarhet i framtiden. All opinion går i vågor och vi har en tuff tid bakom oss med pandemin och en tuff tid nu med allt som händer i Europa. Det går ju bara att spekulera i bakomliggande orsaker men det vore konstigt om det inte påverkade samtalet, både i media och runt middagsbordet eller kaffeaparaten, säger Christina Holmberg, PR & Communications Manager Nordics GROHE.

Ett tydligt tecken på att energi och vattenförbrukning är ett ämne som förlorat sin position i den svenska debatten. En genomsnittlig svensk förbrukar över 200 liter vatten per dygn, vilket är mest i Norden. Något som på sikt kommer att få stora konsekvenser. Enligt FN:s beräkningar kommer fem miljarder människor att bo i områden där det råder vattenbrist år 2050 en ökning med 110 drabbade personer om dagen.

Det vi kan göra är att stå stadigt vid vår övertygelse att hållbart arbete är framtiden. Vi ger ändå svenskarna det förtroendet att opinionen och samhällsdebatten kommer att vända och hitta tillbaka till vår tids stora ödesfråga. Vi fortsätter att visa behovet av klimatmedvetenhet och kommer att fortsätta att erbjuda svenskarna de bästa hållbara
lösningarna, fortsätter Holmberg.

Vattenbarometern är en årlig rapport av GROHE som löpande undersöker konsumtionen av vatten och energi samt inställningen till hållbarhet i Sverige. Sanitetsleverantören vill uppmuntra fler människor att reflektera över sin energi och vattenkonsumtion samt tipsa om hur det går att minska sina avtryck på planeten i vardagen med enkla medel.