Nyheter

Kandidater utsedda till Årets Hållbarhetskliv i Skaraborg

Årets Hållbarhetskliv är en årlig utmärkelse inom besöksnäringen i Västsverige, instiftat av Turistrådet Västsverige. En besöksnäringsverksamhet och ett kommunalt initiativ riktat mot besöksnäringen belönas för sina insatser inom hållbar besöksnäring. Nu har Skaraborg utsett sina kandidater.

Skaraborg har valt nedanstående två kandidater till Årets Hållbarhetskliv i Västsverige:

VERKSAMHET: Wrågården Restaurang AB

Wrågården är ett företag som har utvecklats från traditionellt jordbruk till att idag vara ett robust och mångfacetterat företag med rötterna väl förankrade inom besöksnäringen. Det senaste tillskottet utgörs av lunchrestaurangen Wrån som ligger i direkt anslutning till ett äldreboende i centrala Falköping, vilket gör att det har blivit en fin mötesplats mellan generationer. Allt detta sammantaget gör Wrågården till ett föredöme och inspiration för andra småföretagare inom besöksnäringen. Wrågården är en verksamhet som arbetar med hållbarhet i alla dimensioner.

KOMMUNALT INITIATIV: Platåbergens Geopark

Platåbergens Geopark blev våren 2022 utnämnd till Sveriges första Unesco globala Geopark. Utnämningen är resultatet av ett långsiktigt och målmedvetet arbete som pågått under många år. Det skapar en stabil grund för att den samverkansplattform som byggts upp mellan de ingående nio kommunerna nu kan fortsätta. Landskapet är en unik resurs för besöksnäringen som stärker områdets identitet och ger lokalbefolkningen ökad stolthet över sitt närområde. Detta utan att kompromissa med kommande generationers möjligheter.

Kandidaterna har valts ut av en delområdesjury som bestått av Mats Olsson, projektledare för samarbetet Visit Skaraborg och VD Next Skövde, Kristofer Svensson, förbundsdirektör Skaraborgs kommunalförbund och Cecilia Ström, ägare Naven Outdoor Experience.

– Vi känner att vi har två starka kandidater i Skaraborg som vi hoppas ska stå sig väl i det västsvenska sammanhanget. Det känns bra att få lyfta fram två verksamheter som jobbar med hållbarhet ur olika dimensioner, säger Mats Olsson, projektledare för samarbetet Visit Skaraborg och VD Next Skövde tillika juryns ordförande.

Bedömningskriterierna innebär att de nominerade verksamheterna ska drivas på ett hållbart och innovativt sätt i linje med Hållbarhetsklivets grundläggande principer och vara ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle.

De fyra principerna är:

Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt

Bra för både boende och besökare

Fler besökare när och där det inte är fullt

Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

Huvudjuryn för Årets Hållbarhetskliv utser vinnarna bland kandidaterna från fyra delområden. Prisutdelning sker i november på Turistrådsdagen. Den vinnande verksamheten i Västsverige erhåller ett diplom samt 50 000 SEK. Övriga nominerade erhåller 10 000 var. Pengarna ska användas till en satsning i Hållbarhetsklivets anda.