Nyheter

Ny radikal innovation med cirkulärt hållbara biologiskt nedbrytbara textilier

Almedahls Solutions presenterar stolt Circle med produkter som kan brytas ned naturligt och biologiskt. Produkterna kan återföras till det ekologiska systemet samtidigt som de erbjuder fördelar för vår miljö, hav och välbefinnande. Marknadens första och enda verkligt cirkulära system med OceanSafe-teknologi. Konceptet innehåller hängande textilier med ett etablerat retursystem för den professionella marknaden.

Circle-textilierna är baserade på en ny generation patenterade fibrer från OceanSafe. Vid tillverkning av denna fiber frigörs 63 % mindre koldioxid jämfört med en konventionell fiber.

OceanSafe-fibrerna minskar radikalt utsläpp av mikroplaster till hav och luft. Det som släpps ut är biologiskt nedbrytbara efter några dagar på land och i havet.

Tillverkningen av OceanSafe-fiber kräver inga nya maskiner. Circle hängande textilier är toxinfria både i produktionsprocessen och vad gäller utsläpp till luft och vatten.

När textilierna når sin livslängd återförs de till det ekologiska kretsloppet via ett integrerat logistiskt retursystem från Almedahls. Den biologiska nedbrytningsprocessen sker genom industriell kompostering och övergår till organiskt basmaterial efter ca 90 dagar. Processen ger även möjlighet att återvinna textilierna till nya textilfibrer.

Gry Hege Sølsnes, VD på Almedahls:

– Almedahls har arbetat i mer än 20 år för att bygga och utveckla ett unikt och hållbart fotavtryck. Vi söker alltid efter nya lösningar och inledde vårt samarbete med OceanSafe för tre år sedan. Circle-produkterna är höjdpunkten på vår resa för att skapa hållbara textilier. Med Circle erbjuder vi våra kunder möjligheten att ansluta sig till den radikala innovationen av helt cirkulära textilier. Vi släpper nu två vackra och funktionella gardinkollektioner för offentlig miljö och förväntar oss att fler följer efter.