Nyheter

Ny Sifoundersökning: Nära 8 av 10 svenskar vill se högre miljökrav på byggtjänster

Nära 8 av 10 svenskar, 75 procent, vill att det ställs högre krav på minskad miljöpåverkan vid upphandling av byggtjänster. Det visar en ny Sifoundersökning gjord på uppdrag av bygguthyrningsföretaget Cramo.

– Om vi menar allvar med att ställa om byggbranschen till att bli mer hållbar så måste det finnas skarpare miljökrav. Här kan offentliga affärer gå i bräschen och göra stor skillnad, säger Martin Freland, Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöchef på Cramo.

I en ny Sifoundersökning som Cramo låtit göra svarar nära 8 av 10, 75 procent, av svenskarna att de tycker att det i upphandlingar av byggtjänster bör ställas högre krav på minskad miljöpåverkan. Drygt 1 av 10, 13 procent, tycker inte att det borde ställas högre krav.

– Det är glädjande att så många vill se skärpta miljökrav vid byggupphandlingar. Nu gäller det för politiker och tjänstemän att våga ta steget, säger Martin Freland.

Varje år upphandlar staten, kommuner och regioner tjänster för omkring 800 miljarder kronor. Störst klimatpåverkan har inköpskategorin bygg, fastighet och mark, som står för 40 procent av all klimatpåverkan från upphandling. Näst störst påverkan har inköpskategorin utrustning och material, som bland annat består av byggmaterial och bränsle. Den kategorin står för knappt 20 procent av all klimatpåverkan från offentlig upphandling.