Nyheter

Rekordsnabb leveranstid och lägre klimatavtryck

Det är resultatet för JSB Constructions flerfamiljshus Bo Lamell och Bo Punkt i Sveriges Allmännyttas senaste avtalsrevidering för Ramavtalet – En ny generations Kombohus.

Bo Lamell intar därmed förstaplacering på rangordningspunkten leveranstid.

Sedan 2020 ingår JSB i Sveriges Allmännyttas ramavtal för en ny generations kombohus med husen Bo Punkt och Bo Lamell. Ramavtalet stäcker sig över 6 år och gäller för byggnation av standardiserade och priseffektiva flerfamiljshus med hög standard, kvalitet och flexibilitet.

I ramavtalets senaste avtalsrevidering, i juni 2022, klargjordes att JSB sänkt klimatavtrycket med 29 % på Bo Punkt respektive 33 % för Bo Lamell. Det har man lyckats med genom att tillsammans med leverantörer sett över och utvecklat materialvalen.

I revideringen klargjordes också att leveranstiden förkortats för båda husen. Resultatet blev att JSB:s bidrag Bo Lamell tar förstaplacering gällande leveranstid. Huset Bo Punkt behåller sin förstaplacering i leveranstid och energiprestanda.

JSB har genom ökad prefabriceringsgrad effektiviserat stommontaget vilket medfört att leveranstiden för Bo Lamell förkortats från 7 till 5,5 månader och för Bo punkt från 10 till 9 månader.

– Vi har utvecklat ett prefabricerat bjälklag med ingjutna installationer vilket gör att vi undgår pågjutning på plats. Detta har gjort att stommontaget halverats i tid och att vi nu kan bygga ett våningsplan i veckan. För oss är det viktigt att vi hela tiden försöker hitta nya vägar och bättre lösningar. Effektiviseringen av stommontaget har resulterat i snabbare leveranstid för hela produktionen samtidigt som vi håller samma höga kvalitet, säger André Saxbo Projekteringschef på JSB.

– Det är roligt att se att JSB med sitt stomsystem i betong utmanar trähusbyggarna både när det gäller klimatavtryck och industrialisering. Det är mycket bra att JSB under året utvecklat sitt system ytterligare. Den uppsnabbade leveranstiden belönas nu med en förstaplats i rangordningen för leverans vid avrop av både Kombohus Bo Punkt och Kombohus Bo Lamell, Säger Sofia Heintz