Nyheter

Sveriges första LEED-certifierade byggnad

7A har högt uppsatta hållbarhetsmål och man ser det som en självklarhet att lämna så små klimatavtryck som möjligt efter sig. Sedan 2012 erbjuder 7A Centralen flexibla kontor och coworking i Sveriges första LEED-certifierade byggnad, mitt i centrala Stockholm på Vasagatan 7.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) bedömer bland annat energianvändning, inomhusklimat, användning av återvunnet och närproducerat material samt innovation och design. Men även byggnadens läge, tillgång till allmänna kommunikationer och serviceutbud spelar in.

Vasakronan är fastighetsägare och ansvarig för LEED-certifieringen på Vasagatan 7. För 7A är miljöfokuset väldigt viktigt. Inte bara för att hjälpa till i arbetet för att sänka koldioxidutsläppen. Utan även för att kunna vara ett attraktivt val för sina hyresgäster.

Vi tog därför en pratstund med Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan, för att ta reda på mer om det klimatsmarta huset.

Hon är tydlig med att Vasakronan alltid jobbar med att certifiera sina projekt.

– Att certifiera sin nyproduktion eller sina ombyggnadsprojekt främjar bland annat användningen av byggmaterial med lägre miljöpåverkan. Exempelvis sådant som fönster, ventilation eller isolering. Men certifieringen sätter också fokus på att minska energianvändningen. Det är två av frågorna vi arbetade hårt med när huset på Vasagatan 7 byggdes om, säger Anna Denell.

Och fortsätter:

– Det är ett väldigt energieffektivt hus, och vi använder bara grön energi.

Idag ligger energianvändningen i huset cirka 25 procent under motsvarande krav för ett nybyggt hus. Anna Denell menar att det bästa ur ett hållbarhetsperspektiv är att behålla befintliga byggnader och energieffektivisera dem så mycket som möjligt och inte att riva och bygga nytt.

Men bara för att man blivit miljöcertifierad en gång betyder inte det att certifieringen gäller för alltid. Byggnadens miljömärkning måste förnyas och uppdateras eftersom mycket kan ske bara på ett par år. Hårda krav ska uppfyllas och resultaten måste redovisas tydligt.

– För att överhuvudtaget få certifiera en byggnad måste man uppfylla all miljölagstiftning som finns, och tyvärr är det rätt många fastighetsägare som slarvar med sådant, säger Anna Denell.

Som fastighetsägare behöver man kontinuerligt skicka in omfattande miljödata om bland annat aktuell energianvändning, inomhusmiljö och avfallshantering.

Avslutningsvis pratar Anna Denell om Vasakronans ambitiösa mål framåt. Fastighetsbolaget vill ta ännu fler kliv i miljöarbetet.

– Vi vill bli klimatneutrala i hela vår värdekedja. Det innebär bland annat att Vasakronan ska bli självförsörjande på energi. Sen vill vi enbart använda förnybart, återvunnet eller återbrukat material i alla våra byggprojekt. Tillsammans med våra hyresgäster ska vi dessutom bli oberoende av transporter som sker med fossila bränslen. Det är några konkreta mål, säger Anna Denell.