Nyheter

Biokolsprojekt i Helsingborg får stöd från Bloomberg Philanthropies

Helsingborgs stad har genom NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) beviljats drygt 4 miljoner kronor (400 000 USD) från Bloomberg Philanthropies för att skapa ett kompetenscenter för utveckling av biokol vid återvinningsanläggningen i Helsingborg.

Helsingborg är en av sju städer i världen som får ekonomiskt stöd.

– Vi är mycket glada för erkännandet och stödet från Bloomberg Philanthropies som lyfter vår ambition att utveckla kunskapen kring biokol genom att etablera ett kompetenscentrum, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande. Han tillägger att Helsingborg vill spela en viktig roll för att utveckla hållbara innovationer för framtiden.

Den andra juni invigdes NSR:s produktionsanläggning där trädgårdsavfall från invånarna och staden ska förvandlas till biokol. Produkten kommer bland annat användas som jordförbättring i parker och trädgårdar för att göra staden grönare. Biokol är också en kolsänka där koldioxiden kan bindas i tusentals år, vilket minskar effekten från klimatförändringarna.

– Idén att skapa ett kompetenscenter för befintliga och nya användningsområden för biokol är en logisk följd av de produkt- och energiflöden som samlas på en återvinningsanläggning som producerar biokol. Målgrupper för kompetenscentret kommer att vara akademisk forskning inklusive högre utbildning men även relevanta industrier och intressenter inom kommunal sektor. Som ett första steg finns en utställning om biokol som riktar sig till politiker och tjänstemän på kommunal, regional, nationell och internationell nivå. Under H22 City Expo erbjuder vi guidade turer på området, säger Ludvig Landen, miljö- och utvecklingschef på NSR.

Kompetenscentret kommer att innehålla:

Laboratorium inklusive en biokolsanläggning för tester, utrustat för att möta behoven av tillämpad forskning.

Utställning som kommunicerar tidigare och aktuella projekt och som även beskriver biokol ur ett klimatperspektiv.

Nätverk för aktörer engagerade i kompetenscentret.

Helsingborg är en av tio städer världen över som fick ta del av tekniskt expert- och implementeringsstöd från Bloomberg under 2021. Av dessa tio har Helsingborg blivit utvalt att som en av sju städer få fortsatt stöd – nu även finansiellt under 2022/2023. De andra städerna är Darmstadt i Tyskland, Helsingfors i Finland, Sandnes i Norge och Cincinnati, Minneapolis och Lincoln i USA.