Nyheter

FN sätter strålkastarljuset på virkesproducenten för ett unikt och hållbart skogsbruk

På FN:s internationella skogsdag hedrades Södra för sitt hållbara skogsbruk och sin unika ägarstruktur som gör skogen till företagets ägare.

Varje gång Södra levererar virke till danskt byggande har du en garanti på att det är 100 % hållbart och 100 % PEFC-certifierat. Det är ett hållbart skogsbruk runt om, och det gynnar både klimatet, ett rikt djur- och växtliv samt de drygt 53 000 familjer som äger skogarna.

Den unika ägarstrukturen i Södra gör att en stor del av vinsten går tillbaka till skogsägarna som då har möjlighet att ytterligare konsolidera ett hållbart skogsbruk.

– Pengarna försvinner inte bara ner i fickan på till exempel en riskkapitalfond. De går tillbaka till skogsbönderna och för att utveckla nya, effektiva och hållbara initiativ för att ta bättre hand om skogsbruket. Det är ett slutet kretslopp från skog till skog, där varje träd som fälls och förädlas till byggmaterial gör något gott för skogen igen. Jag tycker att det här är ett väldigt sympatiskt sätt att göra affärer på, säger Michael Phillipsen från Södra.

Trä förvandlas till bränsle, textilier och mer

Södra är mycket mer än ett skogsbolag. För medan hälften av vinsterna i Södra går till skogsbönderna och skogarna går resten i första hand till innovation, vilket säkerställer nya hållbara satsningar, där allt från virket används, och använt byggnadsvirke återvinns för nya ändamål. Södras sortiment är stort och räknar givetvis allt vanligt trä för byggnation och nu även den korslaminerade CLT som med sin enorma styrka ger nya möjligheter att använda ännu mer trä i byggandet. Men på paletten finns också produkter, som papper och bränsle, framställda av skogens träd.

Än en gång med OnceMore®

Södra har utvecklat OnceMore®, som är världens första storskaliga process för återanvändning av textilier. På den stora produktionsanläggningen i Mörrum förvandlas enorma mängder använda textilier som ändå borde ha slängts till nya textilier genom en unik förädling. Här tillförs träfibrer som kan spåras rakt tillbaka till den egna skogen, vilket ytterligare optimerar råvaruvärdet för Södras skogsbönder. OnceMore® är en del av Södras långsiktiga mål att skapa en cirkulär textilindustri och är en viktig del i Södras innovationsarbete. Ett arbete som också har lyfts fram av FN för vikten av att skapa nytt värde för restprodukter.

– Södra har full fart på forskning och utveckling för att hela tiden säkerställa ett ännu mer hållbart företag och världen. Produkterna som vi utvecklar ska vara de mest hållbara alternativen på marknaden, för bara på det sättet gynnar det sammanhållningen, klimatet och den långsiktiga lönsamheten för medlemmarna och naturligtvis skogen, säger Michael Phillipsen.

Kan man lägga ved i banken?

Både konsumenter och byggare efterfrågar allt mer hållbart trä i danskt byggande och här är 100 % PEFC-certifierat trä från Södra det enkla valet. Samtidigt går Södras starka fokus på återvinningsforskning hand i hand med den cirkulära ekonomin som är en viktig punkt på den globala klimatagendan. Trä återvinns redan och används i nya sammanhang, men tiden går för nya innovationer som kan göra trä ännu mer attraktivt i den cirkulära ekonomins kretslopp. Därför kan det finnas en bra poäng med att bygga med så mycket virke som möjligt för att både lagra CO2 och samtidigt lägga virke på banken, som på sikt kan återvinnas i ännu högre grad än vad vi gör idag.

– Idén om återvinning spelar en allt viktigare roll för Södra, och det råder ingen tvekan om att det inte är hållbart att förstöra byggmaterial i trä, eftersom det kommer att frigöra den lagrade CO2 i träet. Med vad vi kan göra idag tvivlar jag dock inte på att återvunnet trä kommer att gå en mycket spännande framtid till mötes, där träet kommer att kunna återvinnas för många nya spännande ändamål och CO2:en kommer att följa, avslutar Michael Phillipsen.