Nyheter

Almedalsveckan: Myndigheter och företag måste samarbeta i nya dimensioner för att möta klimatmålen

Myndigheter och företag måste samarbeta i nya dimensioner för att möta klimatmålen på ett hållbart och ekonomiskt försvarbart sätt. Partnerskap i obeprövade konstellationer tillkännages numera löpande, men vad krävs egentligen för att lyckas?

EY arrangerar ett seminarium den 4 juli kl. 14:30 i Kopparsalen på Clarion Hotel Wisby.

Seminariet Nya partnerskap – en förutsättning för hållbarhet och elektrifiering handlar om att energiomställningen spelar en central roll för att lösa klimatutmaningen och uppnå de energi- och klimatpolitiska målen. Omställningen påverkar alla energirelaterade branscher och företag som vill skapa innovativa och hållbara affärsmodeller.

Hållbarhet och elektrifiering har tagit sig högt upp på företagens agenda, men få lösningar genomförs på egen hand. Nya och etablerade aktörer samverkar över branschgränser och frågetecknen kring dessa, ofta icke-traditionella partnerskap, är många.

Vilka nya krav ställer energiomställningen som gör att företag och myndigheter måste samarbeta med andra aktörer?

Vad utmärker en framgångsrik partnerskapsmodell inom energisektorn? Hur kan partnerskap finansieras på bästa sätt och hur kan aktörerna dela på riskerna?

Tillsammans med representanter från olika företag och organisationer ska vi lyfta goda exempel på partnerskap.

EY i Almedalen

Under Almedalsveckan vill EY diskutera och få svar på viktiga samhällsfrågor. EY:s experter bjuder på insikter och kan svara på frågor kopplat till sitt expertområde.
EY:s program och talespersoner under Almedalsveckan:

www.ey.com/se/almedalen