Nyheter

BASF i nytt Vinnova-projekt om återvinning av textilfibrer

BASF är en av deltagarna i det nya Vinnova-projektet Kemisk återvinning av regenererade fibrer (MMCF) med syfte att utveckla processer för kemisk återvinning av regenererade fibrer såsom lyocell och viskos, och undersöka hur de återvunna fibrerna kan användas i nya textilfibrer och andra typer av tillämpningar och applikationer.

– Projektet kan resultera i att vi återvinner textilmaterial som blir hållbara råvaror i produktionen av flera olika typer av produkter. Det ligger helt i linje både med BASF:s vision och de riktlinjer för cirkulär ekonomi som finns i både Sverige och EU, säger Dr. René Backes, Business Development Specialist, BASF.

Varje år produceras närmare sju miljoner ton regenererade fibrer som viskos och lyocell. I enlighet med principerna för cirkulär ekonomi behöver återvinning av dessa fibrer utvecklas, så att den biobaserade resursen ska kunna återinföras till marknaden när den är uttjänt.

– BASF är engagerad i övergången till en cirkulär ekonomi där avfallsmaterial som textilavfall återvinns i största möjliga utsträckning. Det här projektet är ett stort steg på vägen och vi är glada över att kunna bidra, säger Dr. René Backes, Business Development Specialist, BASF.

ProjektetKemisk återvinning av regenererade fibrer (MMCF) är en del av innovationsprojektet Circular Textile Innovations – Sustainable system change in the textile industry (CITEX) och drivs av bland andra IVL Svenska Miljöinstitutet, BASF, Lunds universitet och RISE med stöd från både Vinnova och Energimyndigheten.

– Vi arbetar i allt större utsträckning med externa projektpartners för att driva den hållbara utvecklingen framåt och där är utbyte och öppen dialog över företags- och branschgränser med samtliga projektpartners väldigt viktigt.

BASF ansvarar för den del av projektet som handlar om att undersöka om kemiskt bearbetade och återvunna cellulosa-fibrer kan användas som hållbart råmaterial för framställning av funktionella kemiska tillsatser, ämnen och applikationer.

– Vår expertis ligger i kemisk återvinning och vår målsättning med projektet är att se om kemiskt nedbruten och regenererad cellulosa från textilavfall kan användas som ett kostnadseffektivt och hållbart råmaterial för nya funktionella kemikalier, säger Dr. René Backes, Business Development Specialist, BASF.