Nyheter

JM har beslutat att använda betong som klimatförbättrats med minst 10 procent på samtliga projekt i Sverige

JM har satt ett mål om klimatpåverkande utsläpp nära noll till 2030. För att nå målet krävs en kraftig minskning av utsläpp som uppstår när byggmaterial tillverkas, särskilt de utsläpp som kommer från tillverkningen av bindemedlet cement i betongen.

JM har nu beslutat att använda betong som klimatförbättrats med minst 10 procent på samtliga projekt i Sverige. Enligt preliminära beräkningar kommer initiativet ge en minskning på mellan 3 000 – 4 000 ton CO2ekvivalenter/år. Beslutet gäller platsgjutna konstruktioner. Senast den 1 oktober i år ska samtliga projekt i Sverige använda den klimatförbättrade betongen.

– Vi följer utvecklingen av klimatförbättrad betong noga och började med att testa betong som klimatförbättrats med 10 procent. Att nu införa det i hela vår verksamhet är ett viktigt steg för att minska utsläppen samtidigt som vi följer och driver på utvecklingen mot ännu mer klimatsmart betong, säger Maria Sandell hållbarhetschef på JM.

JMs verksamheter i Norge och Finland kommer genomföra testprojekt med klimatförbättrad betong under 2022/23, med ambitionen om en bredare implementering även i de länderna.