Nyheter

Umeås första förskola av klimatsmart trä

I det nya området Tomtebo gård byggs nu förskolan Kålmasken med sex avdelningar. Det är den första förskolan i Umeå som ger mindre klimatpåverkan tack vare att trä används i stommen istället för stål och betong.

– Vi bygger inte utan stål och betong, bara i mindre omfattning eftersom vi har bytt ut materialet till trä där det passar. Rätt material på rätt plats med andra ord, säger Magnus Conradsson, byggprojektledare.  

Betong används endast till grundläggningen, vilket minskar klimatpåverkan. Enligt en utredning som kommunen låtit göra kan utsläppen minska med 113 ton koldioxid genom att byta från stål och betong till trämaterial.

Behov av förskoleplatser

Eftersom de östra delarna av Umeå växer finns det stora behov av fler förskoleplatser. Förskolan byggs längs med Kålhagsvägen och skolgården vätter mot skogen vilket ger närhet till naturen. 

– Utformningen av förskolan och dess planlösning är framtagen i nära dialog med förskoleverksamheten och utifrån deras behov, säger Magnus Conradsson, byggprojektledare.  

Förskolan planeras vara klar våren år 2024 och är en av två förskolor som byggs i området Tomtebo gård. 

Illustration: Arkinova