Nyheter

Circle K öppnar station helt byggd i hållbart trä

Nu slås portarna upp för en ny Circle Kstation, denna gång i Kristianstad Vä. Utmärkande för stationen är att den är byggd helt i certifierat trä och att hållbarhet är ett genomgående tema på hela stationen.

Den nya stationen är planerad och utformad på ett helt nytt sätt, delvis till följd av att den tillgängliga ytan varit mindre än traditionellt för en Circle Kstation. Stationsbyggnaden är byggd helt i hållbart certifierat trä. Trä är ett mer hållbart material ur flera aspekter, bland annat så binder trä koldioxid samt är ett förnybart material. Byggmaterialen är miljöbedömda*
utifrån olika parametrar, såsom kemikalieinnehåll, livscykelperspektiv och certifieringar för hållbart trä.

Vi är väldigt stolta över att äntligen kunna öppnar Kristianstad Vä, det har varit en spännande process av att tänka nytt och mer hållbart runt nybyggnationer. Framåt kommer vi fortsätta titta på hållbara lösningar för att bygga och underhålla våra stationer. Jag är övertygad om att det här är framtidens sätt att bygga på, säger Ronny Lenander, Fastighetsutvecklare på Circle K.

På den nya stationen har man satsat på ultrasnabbladdning, därför finns fyra laddpunkter med möjlighet att ultrasnabbladda upp till 300 kW antingen för en bil som kan ta emot den hastigheten, eller fördelat på flera bilar. Elladdarna är byggda med en drivethrulösning som gör det enkelt och smidigt att köra in och ut på laddplatserna.

Vi är nu mitt inne i en kraftig expansion inom Emobility, med målet att ligga före elbilsutvecklingen. Vår ambition är att vara elbilisternas förstahandsval längs vägarna och därför bygger vi flera laddplatser per station för att göra det smidigare och snabbare att ladda, säger Jenni Alterling, Senior Manager Emobility på Circle K.

Utöver elladdning erbjuds en fristående biltvätt, något som testas här i Kristianstad för att sedan kunna rullas ut på fler stationer. Det möjliggör större flexibilitet än att ha en tvättstation som sitter ihop med huvudbyggnaden. Kristianstad Vä är en fullservicestation och kommer att erbjuda allt som behövs för en smidig, god och enkel paus för alla i bilen.

*Miljöbedömningen har gjorts via den erkända miljödatabasen Byggvarubedömningen.