Nyheter

EY på almedalen: Respekteras mänskliga rättigheter i grön tekniks leverantörskedja?

Sällsynta jordartsmetaller är viktiga för modern grön teknik. Utvinningen sker främst i utvecklingsländer då nya gruvor i väst hindras av sociala och miljömässiga skäl. Kan företag möta nya direktiv om granskning av mänskliga rättigheter i värdekedjor, utan att tappa fart i klimatomställningen?

Seminariet Klimatomställningens skuggsida – respekteras mänskliga rättigheter i grön tekniks leverantörskedja? i Almedalen handlar om att samhället behöver ställa om för att tackla klimatförändringarna och grön teknik är en viktig del av lösningen. För att tillverka batterier behövs metaller som litium, nickel, neodym och kobolt.

En stor del av metallerna utvinns dock i områden med stora utmaningar kopplat till mänskliga rättigheter. Det kan till exempel handla om barnarbete, tvångsarbete och dåliga arbetsförhållanden, liksom kränkningar av lokalbefolkningens och gruvmotståndares rättigheter. Mer än 60 procent av världens litiumfyndigheter finns i Sydamerika och till viss del i Kina. Den största producenten av kobolt är i dag Demokratiska republiken Kongo.

Under seminariet kommer vi att diskutera den känsliga frågan om mänskliga rättigheter i grön tekniks leverantörskedja. Hur hanteras mänskliga rättigheter i företagens strävan efter grön omställning? Vilka möjligheter till positiv påverkan har företag i områden där de är verksamma? Vilka krav ställer EU:s direktiv om obligatorisk Corporate Sustainability Due Diligence.

EY i Almedalen

Under Almedalsveckan vill EY diskutera och få svar på viktiga samhällsfrågor. EY:s experter bjuder på insikter och kan svara på frågor kopplat till sitt expertområde.
EY:s program och talespersoner under Almedalsveckan:

www.ey.com/se/almedalen