Nyheter

Hammerglass i täten med godkänd miljövarudeklaration för polykarbonat

Sedan januari 2022 finns krav på miljövarudeklarationer, EPD, för nybyggnationer i byggbranschen. Detta för att alla led i processen ska kunna få en helhetsbild kring ett projekts totala miljöpåverkan – en så kallad livscykelanalys.

Hammerglass AB i Förslöv är nu klara med sin deklaration och kan därmed erbjuda sina kunder den värdefulla informationen.

– Så snart de nya kraven kom bestämde vi att vi måste vara snabba på den bollen, det handlar ju om kundservice och vi har många kunder inom just nybyggnationer av fastigheter, men också stora projekt som handlar om bullersanering längs nya vägar, järnvägar och förbifarter. Vårt material har många unika fördelar som gör det till ett utmärkt val för framtidens hållbara projekt – både inom infrastruktur och byggnation. Att vi nu kan tillhandahålla en genomarbetad och godkänd EPD (Environmental product Declaration) innebär att våra kunder lättare kan komma vidare i sina egna redovisningar i och med det nya regelverket, konstaterar Peter Hultberg, kvalitets- och produktionschef på Hammerglass.

Ett komplext arbete

– Vi har tagit extern konsulthjälp för att få alla siffror så korrekta som möjligt, det här är ett otroligt komplext arbete som kräver granskande ögon från flera håll. Inget man drar ur bakfickan, direkt. Det måste få ta tid. En EPD tar hänsyn till materialets råvaruutvinning, tillverkningsprocess, användning och alla transporter mellan de olika stegen – hela vägen fram till återvinningsprocessen. En cirkel som ska vara helt transparent och där man ska kunna jämföra och värdera de olika stegen utifrån samhällsnytta och klimatavtryck, fortsätter Peter Hultberg.

EPD för fyra Hammerglass produktlösningar

Den nya miljövarudeklarationen belyser materialet Hammerglass i tjocklekar 6 och 12 mm, men företaget har sedan tidigare godkända EPD:er för fyra av sina produktlösningar: bullerskärmslösningarna System Mark-2 och Stolpfri (en skärm konstruerad med låga stålfötter istället för höga stålstolpar) .

– När man tittar på till exempel en bullerskärmslösning så måste man ta hänsyn till flera olika faktorer när skärmen väl står på plats. Kommer den gulna så att den behöver bytas ut inom, låt säga, 10-15 år? Är den en brandfara vid en eventuell brand? Är den enkel att sanera så att underhållskostnaderna hålls nere? Vårt Mark 2-system har en förväntad livstid på över 40 år och det är en betydelsefull bit i det totala pusslet kring en livscykelanalys. Om användningstiden är kort så innebär det ju att hela cirkeln, från råvaruutvinning till framställning och transport och avfall börjar om igen. Och igen och igen… Man måste ha helhetsbilden framför sig och inte stanna vid tanken att plastmaterial i alla lägen skulle vara ett sämre miljöval än till exempel glas.