Nyheter

Nu blir det ännu lättare för microproducenterna av solel att teckna avtal

Intresset för att installera solceller har ökat stadigt. Enligt Energimyndigheten har antalet installationer av solcellsanläggningar ökade med 46 procent under 2021 jämfört med 2020.

– Det finns flera skäl för elkonsumenter att installera solceller. Dels bidrar man till klimatomställningen och dels sänker man sina kostnader i tider då elpriserna har stigit kraftigt. Egna solceller är därtill en extra trygghet då elkapaciteten ibland är oförutsägbar, säger Ann-Catrin Dahlbom, Partner manager på Elskling.

För att möta efterfrågan har Elskling, som första aktör i Sverige, nu lanserat jämförelse av försäljning av el – på så vis kan konsumenterna enkelt se hur mycket elbolagen erbjuder i ersättning vid försäljning av solel.

– För att kunna sälja el så krävs det att man har ett elavtal – så för att göra det enkelt har vi nu skapat en tjänst som gör det möjligt att jämföra både elavtal och ersättning samtidigt, säger Ann-Catrin Dahlbom.

Enligt Ann-Catrin Dahlbom är fördelen med att teckna avtal att elkonsumenterna tjänar pengar på sin överskottsel samtidigt som de blir självförsörjande på el:

– Solcellerna producerar solel som man som elkonsument inte använder, en så kallad överskottsel. Och den elen kan man sälja till ett elhandelsbolag som man har tecknat ett avtal med. Det bolaget säljer i sin tur vidare elen till andra elkonsumenter. Det blir en win-win för alla parter.

Fakta om Elsklings tjänst

Elskling är den första aktören i Sverige som erbjuder den här tjänsten. Syftet är bland annat att bidra till en transparent elmarknad för att konsumenter ska kunna ha ett så gynnsamt elavtal som möjligt.

Utöver att man kan se ersättningspriser så är det inte mycket som skiljer sig från vanliga elavtalsjämförelsen. Det enda som skiljer är att man även behöver uppge anläggnings-ID för sin elproduktion samt att det går att sortera på ersättning.

Hos Elskling kan man jämföra ersättning från ett urval av elbolag och utbudet utökas hela tiden. Målet är att ha alla elbolag som erbjuder ersättning vid försäljning av el inom kort.