Nyheter

Tre är klimatneutrala – nu släpps hållbarhetsrapporten för 2021

Tre blev under 2021 helt klimatneutrala inom den egna verksamheten, det visar hållbarhetsrapporten som släpps idag. Hållbarhet är fortsatt ett av Tres viktigaste fokusområden och redan år 2025 ska operatören komma ner till nettonoll i utsläpp.

– Detta är bara början och att vi år 2021 blev klimatneutrala är en riktig milstolpe i vår miljöhistoria. Nu ska vi börja beta av våra 825 ton koldioxidutsläpp för att komma ner till nettonollutsläpp redan år 2025. Det är ett tufft mål, men fullt görbart, säger Haval van Drumpt, vd på Tre Sverige.

2021 var året då Tre växlade upp hållbarhetsarbetet rejält. Med fokus satt på tre områden; samhällsnytta och innovation, miljö och klimat samt en schysst och inkluderande arbetsplats, styr Tre verksamheten för att främja en hållbar framtid. Inom hållbarhetsområdet har Tre flera viktiga initiativ och insatser för att fortsätta bidra till samhället.

Tres 5G-nät byggs ut i snabb takt och kommer att vara en kritisk infrastruktur för hela samhället framöver. Både samhällsviktiga funktioner som sjukvård, polis och räddningstjänst såväl som näringslivet kommer att använda 5G-nätet för att leverera sina tjänster. Utvecklingen mot 5G förväntas spela en roll i klimatomställningen. Enbart inom industrin beräknar man att 5G-nätverk kan minska utsläpp med 10%–15% genom effektiviseringar och nya lösningar.

Under 2021 lanserade Tre entreprenörstävlingen 5G Sustainability Awards, som belönar innovativa idéer som utnyttjar kraften i 5G för att skapa ett mer hållbart samhälle. En namnkunnig jury inom tech, innovation, hållbarhet och entreprenörskap utsåg vinnaridén som ska bidra till en hållbar förändring i Sverige. Vinnaren av 5G Sustainability Awards 2021 blev Buddywise, med sin idé kring att göra farliga arbetsplatser säkrare genom att använda artificiell intelligens som kopplas upp via 5G. ­­­­­­­­­­­­­

Miljö och klimat

Tre minskar sin klimatpåverkan genom att inventera, kompensera och reducera sina koldioxidutsläpp.

När det gäller miljö och klimat har Tre tagit stora kliv under 2021. Genom att inventera verksamheten har möjligheterna att reducera utsläppen identifierats. Tre har beräknat klimatavtrycket under året som 825 ton koldioxid, som kompenseras för. Nu pågår ett omfattande arbete för att reducera utsläppen och komma ned till nettonoll år 2025.

Ett internt hållbarhetsforum har etablerats för att samla idéer från hela verksamheten på hur Tre fortsatt ska driva hållbarhetsarbetet vidare. Tres mobilnät drivs sedan många år på förnybar el, nu fortsätter arbetet för att bli mer hållbara och minska klimatpåverkan på alla fronter.

Tre vill minska den negativa miljöpåverkan som mobiltelefoner och övrig hårdvara som inte längre används kan orsaka. Sedan 2014 har Tre ett återvinningsprogram för mobiler, 3Återvinn, där kunder kan återvinna sina gamla hårdvaror.