Nyheter

Alfix satsar på CO2-reducering och lanserar ny produkt på den svenska marknaden

Idag lägger fler och fler företag ner mer tid och resurser på utarbetandet av miljöstrategier, som ska möta såväl verksamhetens som framtidens tuffa krav. Ett sådant företag är Alfix, som vann Byggeriets Miljöpris 2022 för sin aktiva hållbarhetsstrategi. I samband med detta lanserar de nu Alfix ProFix Plus, en av Sveriges första Svanenmärkta fästmassor som dessutom reducerar CO2-utsläppet med 27 procent jämfört med produktens företrädare.

Det danska familjeföretaget Alfix har genom tre generationer och sex årtionden tillverkat och levererat produkter som bland annat spackel, fästmassor, fogmassor och tätskiktssystem till kunder i Norden. Sedan 2000 har företaget arbetat målinriktat på att minimera företagets miljömässiga avtryck, genom att utarbeta solida miljöstrategier och lägga krut på hållbar produktutveckling.

Som resultat har de nu lanserat sin senaste grönare lösning på den svenska marknaden: Alfix ProFix Plus.

Reducerar CO2 med 27 procent

Alfix ProFix Plus är en vidareutveckling av produkten Alfix ProFix och är den första danskproducerade fästmassan som är Svanenmärkt. Den lever upp till Svanenmärkets skarpa miljö- och kemikaliekrav och erbjuder markanta fördelar gällande CO2-reducering. Peter Iversen, Key Account Manager hos Alfix, berättar:

– Över 98 procent av vår CO2-påverkan från byggkemiska produkter kommer från deras råvaror. Vi har därför tänkt innovativt under utvecklingen av den helt nya fästmassan Alfix ProFix Plus. Produkten har 27 procent lägre CO2-påverkan jämfört med vår välkända Alfix ProFix och andra likvärdiga fästmassor. Detta då vi nu använder olika och nya CO2-reducerade råvaror, som CO2-reducerad cement samt biobaserad polymerplast. Vi har även reducerat emballagets CO2-utsläpp med 90 procent.

Han fortsätter:

– Nya Alfix ProFix Plus är dessutom Svanenmärkt och EMICODE EC1 Plus-godkänd. På så sätt dokumenterar vi en minimal påverkan på inomhusklimatet i bostäder och ger arkitekter och andra aktörer möjligheten att fatta grönare beslut. Produkten kan samtidigt ingå i DGNB-certifierat byggande. Vi vet att det ställs tuffare krav på miljöanpassningar och med denna produkt signalerar vi att vi är en leverantör som är villiga att lägga ner tid och pengar på att fokusera på miljön.

Hand i hand för ett bättre miljötänk

2022 vann Alfix för andra gången ett av Danmarks mest eminenta miljöpriser inom byggbranschen, Byggeriets Miljöpris. Detta tack vare deras hållbarhetsstrategi. Första gången var 2012.

Alfix jobbar även nära grossisten Konradssons Kakel, Sveriges största leverantör av kakel, klinker och sättmedel, i deras miljöarbete. Simon Blad, säljchef på Konradssons Kakel, berättar:

– Vi på Konradssons Kakel har lanserat konceptet GKV, det gröna kakelvalet. Syftet är att hjälpa entreprenörer, arkitekter och fastighetsägare att göra ett miljömedvetet kakelval. Det gör vi genom att samla de största miljögranskarna på byggmarknaden i Sverige och se till att produkterna som vi märker som ett grönt kakelval är godkända hos alla fyra miljöorganisationer – så att arkitekter och konsulter slipper bekymra sig över vilka produkter som är certifierade i vilket system.

Han avslutar:

– Vi möter stor tacksamhet för vårt arbete, att vi gör jobbet så att de slipper. Därför är vi även glada att Alfix arbetar miljömedvetet med sin produktutveckling. Det gör att vi som samarbetspartners kan göra arbetet ihop, stå starka tillsammans och gå hand i hand för ett bättre miljötänk.