Nyheter

JM inför fossilfria arbetsplatser

Bostads- och samhällsutvecklaren JM har satt ett mål om klimatpåverkande utsläpp nära noll till 2030. Som ett led i det arbetet inför JM krav på att fordon och arbetsmaskiner som används på arbetsplatserna enbart ska tankas med förnybart drivmedel och/eller vara eldrivna.

Kravet ställs mot leverantörer som hyr ut fordon och arbetsmaskiner till JM samt till bränsleleverantörer till tankar som finns på arbetsplatserna.

– Sverige har ett mål om att vara fossilfritt 2045 och JM har ett mål om att minska våra klimatpåverkande utsläpp till nära noll senast 2030. Att införa fossilfria arbetsplatser är ett viktigt bidrag på väg mot de båda målen och vi hoppas att initiativet ska inspirera andra företag samt stimulera leverantörer till produktutveckling, säger Maria Sandell, hållbarhetschef på JM.

Implementeringen startar i Sverige under 2022, men med ambitionen att implementering ska ske även i Norge och Finland på sikt.

När initiativet införs i Sverige beräknas utsläppen kunna minska med cirka 2 100 ton CO2 ekvivalenter/år. Kravet börjar gälla från september 2022. Undantag kan göras om tillgång till förnybara alternativ eller eldrivet inte är tillräcklig.

På bilden: JM inför krav på att fordon och arbetsmaskiner som används på arbetsplatserna enbart ska tankas med förnybart drivmedel och/eller vara eldrivna

Foto: JM