Nyheter

Klart: FlagshipONE bygger Sveriges första storskaliga anläggning för grönt elektrobränsle

FlagshipONE AB, som ägs av Liquid Wind och Ørsted tillsammans, har fått byggdom för Sveriges första storskaliga anläggning för grönt elektrobränsle. Byggdomen gavs av Mark- och Miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt nio månader efter att miljötillståndsansökan lämnades in.

Claes Fredriksson, Liquid Winds VD och grundare:

– Det här är ett viktigt delmål för FlagshipONE och för vår ambition att leverera grönt elektrobränsle till sjöfartsbranschen inom en snar framtid.

Anders Nordstrøm, operativ chef för Ørsteds vätgas- och Power-to-X-verksamhet:

– Vi är mycket glada över denna milstolpe för projektet som snart kan leverera grönt bränsle i stor skala och främja utfasningen av fossila bränslen inom sjöfarten såväl som andra sektorer.

FlagshipONE kommer årligen att leverera 50 000 ton förnybart och fossilfritt bränsle primärt till sjöfartsbranschen.

FlagshipONE kommer att anslutas till Övik Energis kraftvärmeverk Hörneborgsverket i Örnsköldsvik i nordöstra Sverige. När anläggningen är igång kommer den att producera 50 000 ton elektrobränsle. Anläggningen kommer att återvinna koldioxid och kombinera det med grönt väte, framställt med förnybar el och vatten, för att producera det gröna elektrobränslet elektro-metanol.

Följande strategiska partners kommer att bidra till design och konstruktion av FlagshipONE: Carbon Clean, Siemens Energy, Topsoe och delägaren Ørsted.

Liquid Wind och Ørsted har ingått ett avtal som innebär att Ørsted förvärvat en 45-procentig ägarandel i FlagshipONE. Ørsted är världens ledande utvecklare inom förnybar energi och utvecklar en global portfölj av projekt inom förnybar vätgas och gröna bränslen.