Nyheter

Ny analys av BCG: Sveriges nästa stora exportvara är gröna affärer

Efter det svenska musikundret och vågen av framgångsrika techbolag heter Sveriges nästa stora exportvara gröna affärsmöjligheter. Det menar Boston Consulting Group (BCG) som i en analys visar att den gröna omställningen kan generera omfattande nordiska exportintäkter.

– Att minska utsläppen av växthusgaser är vår generations största utmaning men samtidigt den största affärsmöjligheten med potential att bli Sveriges främsta exportvara, säger Nanna Gelebo, partner på BCG med fokus på detaljhandel och hållbarhet.

BCG har analyserat  hur Sverige och övriga Norden kan nå sina klimatmål, resultatet har sammanställts i en rapport som bryter ner möjliga vägar framåt för olika branscher.

Sveriges mål är att år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären, men BCG:s analys visar att Sverige riskerar att missa målet med 26 miljoner ton koldioxidekvivalenter och att utsläppen måste minska tre gånger snabbare jämfört med vad som har uppnåtts hittills, för att målet ska uppnås.

Analysen visar samtidigt att en grön omställning av svensk ekonomi skulle möjliggöra en BNP-ökning på två procent och skapa 100 000 nya arbetstillfällen, främst inom industri- och energisektorerna. Samtidigt som det skulle möjliggöra för svenska företag att ta del av den globala marknaden för hållbara affärslösningar som beräknas uppgå till 14 biljoner euro 2050.

– Klimatförändringarna ger Sverige och Norden en unik möjlighet. Vi har innovativa tekniska lösningar som kan bidra till koldioxidminskningar över hela världen och det finns en enorm potential för ekonomisk tillväxt, säger Nanna Gelebo.

De framtida gröna affärslösningarna från nordiska företag uppskattas minska utsläppen globalt med 21 miljoner ton koldioxid. BCG:s analys identifierar tolv övergripande steg som krävs för att nå Net Zero.

– Det finns en enorm uppsida för svenska och nordiska företag men det kräver att takten i omställningen ökar. Vi vill med den här rapporten visa vilka konkreta åtgärder som behövs för att det ska lyckas. Området är komplext och därför vill vi dela med oss av vår mest omfattande gemensamma nordiska analys någonsin, säger Nanna Gelebo.

På plats i Almedalen. Di:s tält, Strandvägen 4. 

Måndag 4 juli. 16.15 – 17.00

Klimatmålen och de gröna affärerna – hur påverkas näringslivet och investeringsviljan i en allt mer osäker värld?

Tisdag 5 juli. 12.30 – 13.15

Sveriges väg till Net Zero är en stor affärsmöjlighet

Om rapporten

Från september 2021 till februari 2022 har BCG arbetat med en omfattande analys för att både identifiera en optimal väg mot Net Zero för de nordiska länderna och identifiera den gröna tillväxtpotential som finns på vägen dit. Baserat på det arbetet har BCG sedan formulerat en konkret väg för att nå Net Zero för Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Rapporten bygger på en omfattande studie av befintliga och framtida lösningar och teknologier för att minska koldioxidutsläppen (antingen direkt eller indirekt). BCG har också genomfört intervjuer med VD:ar och hållbarhetschefer från nära 100 ledande nordiska företag, för att förstå vad de gör just nu och vilka utmaningar de står inför.

BCG tar löpande fram rapporter för att bidra med kunskap. Analysen är inte gjord på uppdrag av någon kund eller någon branschintressent utan syftar till att förmedla en helhet som privata och offentliga aktörer kan utgå från. Du kan läsa mer om slutsatserna här.