Nyheter

Ny tilläggsprodukt– Klimatneutral Värme – för bostadsrättsföreningar och företagskunder

Energibolaget Kraftringen baserar sedan 2018 sin produktion på fossilfri energi. Nu introduceras en ny tilläggsprodukt– Klimatneutral Värme – för bostadsrättsföreningar och företagskunder. För att Kraftringens kunder ska få en livscykelbaserad klimat- och miljödata tar energibolaget fram en miljövarudeklaration, EPD, för sin fjärrvärme.

Det är ett robust och pålitligt underlag där fjärrvärmen kommer till sin rätt.

– För oss är det viktigt att redovisa vår totala miljöpåverkan, vilket vi gör genom vår EPD, och vara transparenta med hur vi väljer att kompensera för utsläppen. Allt eftersom marknaden kring klimatkompensation mognar kommer vi att utvärdera och eventuellt omvärdera hur vi på bästa sätt klimatkompenserar. Våra kunder kommer alltid kunna få information om hur kompenseringen går till, berättar David Edsbäcker, affärsutvecklare på Kraftringen.

Genom den detaljerade EPD:n, kan Kraftringen visa fjärrvärmens fördelar, men även se till att kunderna får noggranna data, uttryckta som kg CO2e/kWh. Viktigt inte minst när kunder står inför val mellan flera energislag. Ska de satsa på fjärrvärme eller värmepumpanläggning exempelvis?

– Genom att ta fram EPD får vi en siffra på produktens totala miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv, det vill säga hela vägen från byggnationen av våra produktionsanläggningar och ledningsförläggningar till produktion samt distribution. Vi kan se var i livscykeln fjärrvärmens huvudsakliga utsläpp sker och hitta åtgärder för att minska dessa. EPD:er möjliggör att vi kan ta vårt hållbarhetsarbete steget längre, berättar Louise Servin, hållbarhetscontroller på Kraftringen. Vi har valt att göra två EPD:er, en för hela Lund-Lomma-Eslöv nätet samt en fristående EPD för vårt lågtempererade fjärrvärmenät i Brunnshög. I Brunnshög förses nätet med spillvärme från närliggande forskningsanläggningarna MaxIV och ESS.

EPD:er publiceras tillgängliga för alla och är helt transparenta. De inkluderar data på klimatpåverkan och sju andra miljöpåverkanskategorier. EPD:n blir ett kvitto på företagets hållbarhetsarbete.

– Vi kommer sedan att lansera detta brett i vår marknadsföring och på vår hemsida där vi publicerar nyckeldata och med länk till EPD:n. Alla våra kunder får därmed korrekta siffror, för kännedom och som underlag för sina beslut, avslutar David Edsbäcker.

Kraftringen uppdrar åt IVL utföra beräkningarna och efter sommaren kommer dessa att granskas av tredjepartsföretaget Miljögiraff AB. Publicering sker hos EPD International där alla kan ta del av innehållet.

Enligt standard

– I upphandlingen som Kraftringen gjorde fick vi uppdraget att göra modellering och beräkning, berättar Elvira Molin, projektledare på IVL. Vi guidar och stöder kunden från början till slut och lämnar ett färdigt resultat i form av en EPD och tillhörande livscykelanalyser.

För att olika EPD:er, exempelvis från olika leverantörer av den produkt som avses, ska bli jämförbara måste beräkningarna göras på samma sätt. Därför finns specifika versioner av PCR (Product Category Rules). När produkten som i detta fall är fjärrvärme måste PCR 2007:08 följas. Den gäller för “Electricity, steam and hot/cold water generation and distribution”. Livscykelanalyserna utförs dessutom i enlighet med standarderna ISO 14040, ISO 14044 och SS-EN 15804: 2012 + A2: 2019.

Notera att en EPD gäller för fler miljöpåverkanskategorier än klimatpåverkan.

I detta fall handlar det även om:

Försurning

Övergödning

Fotokemiska oxidanter, t.ex. ozon

Partiklar

Resursanvändning grundämnen

Resursanvändning fossila bränslen

Risken för vattenbrist

Vad gäller klimatpåverkan ska den redovisas uppdelad i tre kategorier: fossil GWP (Global Warming Potential), biogen GWP och GWP på grund av markanvändning/markförändring, alla uttryckta som kilogram CO2e. Dessa kan räknas om till kilogram CO2e per kWh och relaterade till ett visst år eller ett genomsnittsår.

– För närvarande pågår arbete med modellering och beräkning, och vi kommer att lämna en färdig produkt till Kraftringen, berättar Elvira Molin. Detta är första gången IVL gör en EPD för fjärrvärme och således första gången vi använder denna PCR, och bra för oss att vi kan vara stöd och hjälp för kunderna även i denna tillämpning.

Allt fler användare

Efterfrågan på EPD:er ökar för närvarande kraftigt, inte minst i bygg- och fastighetsbranschen, vilket aktualiseras genom lagkravet på klimatdeklaration för nybyggnationer. Både fastighetsägare och industrier visar allt större intresse för klimatdata och sådana övriga miljödata som visas i EPD:er. EPD:er från leverantörer av el har funnits ett tag. Beträffande fjärrvärme kommer säkert många värmeleverantörer att följa Kraftringens exempel. Företaget har planer på att ta fram EPD:er även för sin produktion av kyla och av el.

Foto: Kraftringen