Nyheter

Får internationellt hållbarhetspris

LINK Arkitektur får idag Architizer A + Award Special Mention i kategorin ”Best Sustainable Firm Worldwide”. Bland en rad fina insatser och företag från över 80 länder har LINK valts ut som en aktör i branschen som sticker ut i ett riktat arbete med miljö och hållbarhet.

LINK Arkitektur har en ambition att alltid söka den optimala balansen mellan höga miljöambitioner, ekonomisk lönsamhet och social hållbarhet – i alla projekt. Företaget använder sig av en metod som kallas ”Impact Architecture”, som redan i ett tidigt skede avslöjar de hållbarhetsåtgärder som kommer att ha störst effekt på de resurser man har, och därmed största möjliga bidrag till FN:s hållbarhetsmål.

Processen använder LINK Kompass, ett digitalt dialogverktyg som screenar alla möjligheter, krav och önskemål från projektets intressenter. Med processen och verktyget är målet alltid att leverera hög estetisk arkitektonisk kvalitet och samtidigt söka uppnå högsta potential vad gäller social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Satsningen har resulterat i en omfattande portfölj av hållbara projekt som omfattar ett antal nollutsläppsbyggnader, BREEAM Outstanding och DGNB-certifierade projekt och inte minst större stadsutvecklingsprojekt med fokus på social integration, där ”särskilt utsatta” stadsdelar har varit upphöjt till trygga och levande bostadsområden.

Architizer hedrar idag LINK Architectures hållbarhetsarbete med en A+ Award. Priset är en bekräftelse på företagets målinriktade arbete inom miljö- och hållbarhetsområdet. Architizer är en välrenommerad internationell organisation som bygger nätverk för arkitekter och tillverkare genom inspirerande professionellt innehåll, arkitektgranskningar och tävlingar. Målet är att öka arkitekternas kompetens att skapa projekt av högsta möjliga kvalitet med bättre byggnader, bättre städer och i slutändan en bättre värld.

Ett urval av projekt med hög hållbarhetsprofil:

ZEB-laboratoriet:

Ett modellprojekt inom nollutsläppsbyggnader.

Borgafjellet skola:

Ett ledande exempel på bra inomhusklimat.

Biskopens trädgårdar: omvandling av en ”exponerad stadsdel” till en hållbar, grön stadsdel

Skippad grundskolan: Fossilfri skola. Årets byggande 2022 i Sverige.

Rigshospitalet i Köpenhamn: Utsedd till nr 15 bland ”Världens bästa hälsobyggnad”

Horten vgs: BREEAM Enastående. Passivhus.

Stovnertårnet: Norges mest inkluderande landskapsprojekt.

Lidl Visby: Sveriges första koldioxidneutrala byggnad

Källa plantskola: BREEAM utmärkt. Plus hus.

Foto: Hundven-Clements Photography