Nyheter

Fosshagen resurscenter har fokus på de globala hållbarhetsmålen

En blomstrande trädgård med stimulans från naturen ska lyfta äldrevården till en ny nivå. Med många gemensamma ytor och aktiviteter ska detta skapa ett mer trivsamt hem som suddar ut de traditionella ramverken för äldrevården. Demenssjuka och funktionsnedsatta kommer med enkelhet att kunna röra sig fritt bland de gemensamma ytorna både inomhus som utomhus.

Fosshagens resurscenter har arbetat efter fyra punkter i de globala hållbarhetsmålen och projektet är certifierat enligt BREEAM Very Good. SAPA har genom FasadeConsult AS levererat fasader, fönster och dörrar i återvunnet Hydro CIRCAL aluminium.

Med tre befintliga äldreboenden bestämde sig Lier kommun i Norge att ett boende specifikt till äldre demenssjuka skulle byggas. Det var dock tydligt redan från början att detta boende inte skulle bemärkas som ett äldreboende utan istället som ett resurscenter. Huvudfunktionerna för resurscentret blev gemensamma ytor, bostäderna, tvättstugan, köket och administrationsbasen. Även flera olika verksamheter skulle finnas i de gemensamma ytorna, bland annat hår- och fotvård, aktivitetsrum och bibliotek.

Fosshagens resurscenter ska vara en plats som associeras mer som ett trivsamt hem snarare än ett boende för äldre sjuka. Med denna utgångspunkt skapades idéer och tankegångar hos arkitekten, vilket bröt mot den traditionella institutions karaktären.

– De flesta av förslagen vi tävlade mot såg ut som typiska institutioner. Vi ville hellre skapa något som har värmen av hem, både för de som ska bo och de som ska jobba här. Arkitektur är viktig eftersom den utgör ramarna för våra liv, och friska hus kan också ge oss hälsosammare liv, säger Reiulf Ramstad Arkitekter.

Fosshagen är gestaltat som en liten by med trivsamma rum både inne och ute, vilket gör att de äldre känner en viss närhet och god tillgänglighet till vårdpersonalen. Bra framkomlighet för rullstolar och rullatorer finns för att smidigt ta sig fram både inomhus som utomhus, vilket var en viktig del i planeringen.

Alla funktionshindrade ska på egen hand kunna ta sig framåt obehindrat utan att behöva assistans av andra. Likaså var det viktigt att besökare och boende enkelt skulle hitta och man ville undvika korridorer med ändrade riktningar samt överflödiga dörrar för att underlätta för de dementa. Med en rymlig design, enkla funktioner och en stimulerande utomhusmiljö blir Fosshagen resurscenter ett lyckosamt och harmoniskt ställe att vistats på, vilket arkitekterna vill lyfta fram.

– I flera decennier har äldreomsorgen närmast setts som en balansgång. Bostäder för människor som inte längre klarar sig själva har ofta en närmast förnedrande standard. Det är personer som arbetat och varit aktiva en livstid och som ska tillbringa sina sista år här. Jag anser att de här människorna ska firas, att vi ska vara så generösa att vi ger dem en bra förutsättning för att gå igenom livets sista fas på ett värdigt sätt, säger Reiulf Ramstad Arkitekter.

Utomhusområdet är format för att skydda från sol och regn. De blomstrande trädgårdarna har vackra och välplanerade gångar som öppnar upp för gemensamma aktiviteter och promenader, vilket arkitekterna la mycket tid och planering kring för att optimera upplevelsen för de äldre samt besökare.

– Det har satsats mycket på utemiljön. Här får användarna vackra vyer, med mer än 100 olika växter och blommor. Sinnessystemet, med dofter, färger och upplevelser, är en av de saker som kommer till oss först och det är kanske en av de sista sakerna som lämnar oss, säger Reiulf Ramstad Arkitekter.

Fosshagen har erhållit ”Very good” enligt BREEAM. Fokuset har legat på materialanvändningen och energiegenskaperna som finns i byggnationen. Materialet har noga övervakats i detalj för att veta exakt vilket material som har använts. Byggnaden är även ett passivhus med lågenergi av klass A.

Tack vare Fosshagens resurscenter har detta projekt berört fyra av de globala hållbarhetsmålen, vilket är ett framtidsorienterat tänk som imponerar och visar rätt riktning för hållbara byggnationer.