Nyheter

Hässleholm Miljö bland de första med miljövarudeklarerad fjärrvärme

Hässleholm Miljö lanserar en av Sveriges första heltäckande miljövarudeklarationer för ett fjärrvärmesystem. 1972 började fjärrvärmenätet i Hässleholm växa fram och nu, femtio år senare, blir Hässleholm Miljö bland de första fjärrvärmebolagen i landet med att kunna presentera en EPD (miljövarudeklaration) för hela fjärrvärmesystemets miljö- och klimatpåverkan.

– Vi är väldigt stolta så klart. Det visar att även ett litet bolag kan ligga i framkant och gå i bräschen för ett transparent klimatarbete, säger Elin Johnsson Sivertsson på Hässleholm Miljö.

Miljövarudeklarerad fjärrvärme, ja det kan du få i Hässleholm. Hässleholm Miljö blir nu bland de första fjärrvärmebolagen i landet att kunna presentera detta genom en EPD.

– Inte minst inom bygg- och fastighetsbranschen växer behovet av att kunna certifiera byggnader och visa upp sin miljöpåverkan. När vi nu tagit fram en EPD skapar vi förutsättningarna att ta del av objektiv data för hela fjärrvärmesystemet, säger Elin Johnsson Sivertsson, enhetschef för teknik och utveckling på Hässleholm Miljö.

En EPD (environmental product declaration) eller en miljövarudeklaration, beskriver en produkts miljö- och klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. EPDn i sig baseras på en livscykelanalys (LCA). EPD är ett internationellt system vilket gör att varje EPD verifieras och tredjepartsgranskas enligt förbestämda och gemensamma regler. Därefter presenteras den publikt, för vem som helst att ta del av, i en EPD-portal.

– För oss är det viktigt att mäta men även att visa upp vår påverkan. Vi vill vara öppna och ärliga med vilken produkt vi erbjuder. Men vi levererar inte bara värme, vi vill också utveckla miljö- och klimatnyttan i vårt närområde, säger Elin Johnsson Sivertsson.

Syftet är inte bara att göra bolagets fjärrvärme jämförbar med andra uppvärmningskällor, det handlar även om att utveckla miljö- och klimatarbetet inom bolaget. Det är ett sätt att mäta men även ett sätt att i nästa steg gå mot minskad klimatpåverkan.

– Vi kan exempelvis se att om våra ledningar i marken klarar av att användas fem eller tio år längre så får det stor positiv påverkan. Hur arbetar vi då för att klara det? Vi kan också ställa högre krav i upphandlingar, som ett annat exempel, säger Elin Johnsson Sivertsson.

Hässleholm Miljös fjärrvärme produceras av energiåtervinning av utsorterade brännbara avfallsrester, lokalt producerat biobränsle, samt spillvärme från industri. Totalt levereras cirka 2000 GWh fjärrvärme till 2800 fastigheter per år.

– Vår fjärrvärme är en trygg uppvärmningsform där vi sätter priset ett år i taget, använder lokala bränslen och verkar lokalt, helt enkelt. Nu har vi dessutom objektiv och externt granskade data som visar vår påverkan. För kundernas del tror och hoppas vi att det ska kännas tryggt, transparent och hållbart, säger Elin.