Nyheter

HSB Guldläge: Första projektet som byggs med grön betong i Skellefteå

HSB brf Guldläge är det första projektet som byggs med grön betong i Skellefteå. Tack vare den gröna betongen väntas koldioxidutsläppet minska med 25 procent jämfört med traditionell betong. HSBs ambition är att bygga med grön betong även i framtida projekt.

Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser och hållbarhet är därmed en mycket viktig aspekt inom byggnationer, inte minst i valet av byggmaterial som exempelvisbetong. Grön betong (även kallad klimatförbättrad betong) innebär att del av cementen ersätts med andra bindemedel med lägre klimatpåverkan, ofta restprodukter från annan industri. Betongen som ska användas i Guldläge blandas ut med återvunna slaggprodukter från stålindustrin.

– Med brf Guldläge höjer vi ambitionsnivån för vårt hållbara byggande, säger Mattias Lundström, vd HSB Norr. Vår målsättning är att dels använda så lite betong som möjligt, dels att den betong som används ska vara grön betong. Arbetet sker i nära samarbete med NCC och Byggbetong.

En utmaning med den gröna betongen är att den härdar långsammare än vanlig betong, och ännu långsammare när det är kallt. Genom att ha en högre utblandning av betongen på sommaren och gjuta med isolering så är målet att i snitt kunna minska koldioxidutsläppen med 25 procent på hela betongstommen, jämfört med traditionell betong. Den första leveransen i april till brf Guldläge hade 50 procent alternativa bindemedel.

– Vår uppfattning är att inget bostadsföretag i norra Sverige har spänt bågen mer än så här tidigare. All betong som används i HSB brf Guldläge kommer att klimatförbättras och utgöras av ”Grön Byggbetong”, säger Ludvig Dahlgren från Byggbetong. De blir även första gången en hybridpump används i Västerbotten för att pumpa betongen på plats.

HSB är anslutet till ”Färdplan Fossilfri bygg- och anläggningssektor” och har själva antagit vetenskapligt baserade klimatmål som innebär att man väljer att gå före. Hela HSB verksamheten från nyproduktion till förvaltning ska halvera sin klimatpåverkan till 2030 och vara klimatneutral senast 2040. För att verkligen sätta fart på arbetet inom nyproduktionen har HSB också beslutat om ett maxtak för klimatpåverkan i varje enskilt projekt. Ett av stegen för att uppnå detta är just användandet av grön betong.

– Vår ambition är att bygga med grön betong i alla framtida projekt, säger Mattias Lundström, vd HSB Norr.

Om HSB brf Guldläge

Antal rum: 1–4 rum och kök
Boarea: 28 – 148 kvm
Läge: centrala Skellefteå, där Södra Järnvägsgatan möter Repslagargränd
Byggstartat: våren 2022
Inflyttning: prel. kvartal 2–4, 2024, slutsålt