Nyheter

Kiviks Musteri på Österlen hårdsatsar på vattenbesparing

På Kiviks Musteri står hållbarhetsarbetet överst på agendan, med högt satta målsättningar inom framförallt åtta olika områden; allt ifrån hållbar odling och hållbarhetsgoda förpackningar till höga kvalitets- och matsäkerhetskrav. Ytterligare ett prioriterat område är resurseffektiv vattenanvändning där företaget just har påbörjat en resa som redan gett stora positiva resultat.

Vatten är en av de viktigaste råvarorna på Kiviks Musteri där 100-tals olika drycker produceras varje år. Dels används förstås vatten i själva produkterna, men rengöring och pastörisering i produktionen står också för hög vattenanvändning.

Varje vecka inkommer många beställningar på en mängd olika produkter till musteriet. Det betyder att det blir många byten på linjerna mellan produkter och mellan varje produktbyte måste diskning och sköljning ske efter strikta rutiner. Avstängningar av vattenflöden mellan produktbyten har skett manuellt, vilket påverkat precisionen. Det är bland annat genom att ha tillsatt en projektledare för ett separat vatteneffektivitetsprojekt som företaget nu har lyckats minimera vattenanvändningen avsevärt.

Tillsammans med två externa parter har företaget gjort ett gediget arbete med diverse mätningar i bland annat flöden och tryck, och därmed lyckats identifiera vart det funnit hög potential att spara vatten.

Till exempel har diskprocessen optimerats så att sköljningen före och efter ett produktutbyte kunnat förkortas. Genom att minska framför allt försköljningen har en stor mängd vatten kunnat sparas och vissa moment har ändrats till att bli automatiserade.

Ett annat konkret exempel är användningen av pastören, som är en maskin i vilken dryckerna värmebehandlas för att hålla sig naturligt goda under lång tid utan tillsats av konserveringsmedel. Dryckerna hettas upp snabbt för att sedan kylas ner igen – ett viktigt moment för produktsäkerheten. Själva kylningen av pastören efter användningen är viktig, för att undvika bakterietillväxt. Tidigare behövde pastören sköljas i 14 minuter för att bli kall, men genom att ha gjort en förändring av en ventil, kommer pastören nu ner i rätt temperatur på endast 4 minuter. En enorm vattenvinst med andra ord.

Genom de förändringar som har gjorts hittills i år har företaget redan lyckats minska med mer än 20% vatten per producerad produkt och då är detta bara starten på en resa med stora möjligheter framöver. Genom starkt vidare fokus, större automatisering och framtida investeringar förväntar sig Kiviks Musteri se än mer positiva resultat de kommande åren.