Nyheter

Ny allians för hållbara flygsatsningar

Den 24:e juni tillkännagav EU-kommissionär Thierry Breton lanseringen av Alliance for Zero-Emission Aviation AZEA. Transportföretagen Flyg ansluter sig nu till Europas största el- och vätgasflygsatsning någonsin.

AZEA är en allians som syftar till att förbereda nästa steg i flygets omställning och säkerställa att flygtransporter bidrar till Europas klimatneutralitetsmål 2050 och är öppen för alla aktörer som är villiga att arbeta tillsammans för att förbereda flygsystemet för kommersiellt nollutsläppande el- och vätgasflyg. Nu tar Transportföretagen Flyg steget in i alliansen genom att söka medlemskap.

– Flyget står inför ett tekniksprång som kommer innebära stora fördelar, bland annat kraftigt ökad hållbarhet och lägre driftskostnader som kan komma att revolutionera flygets funktion i Sverige. Vid flera av flygdiskussionerna under årets Almedalsvecka har olika experter, beslutsfattare och politiker samstämmigt bekräftat att vi måste förbereda flygets infrastruktur på marken och i luften för denna utveckling. AZEA är en bred europeisk satsning på just detta. Därför är det helt naturligt att Transportföretagen Flyg ansluter sig till AZAE för att tillsammans med andra aktörer i Sverige och Europa skynda på arbetet med att förbereda ett flygets ekosystem för att vätgas- och eldrivna flygplan ska kunna tas i bruk. Det arbetet kan inte vänta, säger Fredrik Kämpfe, branschchef för Transportföretagen Flyg.

Steget in i alliansen innebär ett särskilt fokus på frågor som bränsle- och infrastrukturkraven för vätgas- och elektriska flygplan på flygplatser, standardisering och certifiering, och konsekvenserna för flygbolagen och flygtrafikledning.

– Ska vi nå våra klimatmål måste vi påbörja arbetet med att identifiera och undersöka vilka förutsättningar som krävs för att ta de nya moderna flygplanen i bruk. Representanter för flygplanstillverkare, flygbolag, flygplatser, energibolag, bränsleleverantörer, standardiserings- och certifieringsbyråer, passagerar- och miljöintressegrupper och tillsynsmyndigheter kommer alla att behöva gå samman.

– Den allians som vi nu går in i kommer vara en av flera viktiga steg den närmaste tiden för att skapa bättre förutsättningar för flyget och alla som vill resa hållbart. Vi kommer att behöva vidta många åtgärder för att lyfta flyget ur den situation som pandemin delvis har skapat, men vi behöver göra vad vi kan för att driva på övergången till koldioxidneutrala luftrum.

Vill du veta mer om hållbara resor eller hur flygets infrastruktur kan förbättras kommer Fredrik Kämpfe vara anträffbar för frågor under hela veckan i Almedalen.

(Besked om antagning till AZEA väntas i september.)