Nyheter

E.ON lanserar ny tjänst för energirenovering av fastigheter

Som första energibolag i Sverige ingår E.ON ett samarbete med Hemma och Klimatfastigheter, och lanserar redan i höst energirenovering som tjänst till sina privatkunder.

– Ungefär 80 procent av Sveriges cirka 2 miljoner småhus är äldre än 35 år och i behov av energieffektivisering. Vi ser fram emot att erbjuda våra kunder möjligheten att energirenovera och på så sätt minska sina elkostnader, säger David Sätterman, chef för E.ONs solcellsaffär.

Energirenovering innebär att man med grund i en unik digital energikartläggning tar fram en skräddarsydd lösning för varje enskilt hus. Genom att samköra kundernas energidata med andra datakällor möjliggörs att enkelt identifiera vilka renoveringar som ger mest nytta till rätt pris.

– Fokus läggs på åtgärder som sänker kundens kostnader samtidigt som det gör huset mer hållbart. Det kan till exempel handla om att installera solceller på taket eller att byta uppvärmningssystem från direktverkande el till värmepump, säger David Sätterman.

Fastigheter står för cirka 40 procent av den totala energianvändningen i Europa. För att nå målen i Parisavtalet behöver energianvändningen minska och energin användas smartare. Enligt Sätterman kan de flesta villaägare minska sin energianvändning med minst 30 procent genom att investera i energiförbättringsåtgärder.

– Det finns en potential att genom energirenovering spara in 11 TWh el i Sverige. Det handlar om stora besparingar som kan göras både vad gäller elkostnader och miljöpåverkan, säger David Sätterman.

Energirenoveringstjänsten erbjuds i samarbete med Hemma, vars plattform stödjer energiomställningsprojekt från analys till uppföljning med fokus på att aggregera och analysera data om fastigheten och dess energiprestanda.

– Vi är glada över att vi nu startar den första större satsningen i Sverige med fokus på att sänka energianvändningen i villor. Det känns extra viktigt givet senaste tidens energiprisökningar. Vi tror starkt på kombinationen digital datainhämtning och analys med personlig rådgivning, vilket vi tillsammans kan erbjuda i detta samarbete, säger Therese Ruth från Hemma.

Samarbetspartner är också Klimatfastigheter, som är den part som stödjer den individuella villaägaren med beräkning, projektledning, upphandling och genomförande av paketlösningar för energieffektivisering.

 – Efter att ha utvecklat energirenoveringskonceptet i Sverige så är vi på Klimatfastigheter enormt stolta över att fortsätta vara på kundens sida tillsammans med E.ON och Hemma. I och med detta samarbete kan vi fortsatt stödja kunden genom hela processen utifrån deras villkor och förutsättningar. Kombinationen mellan digital energikartläggning och personlig rådgivning gör att vi kan nå många fler villaägare och bli än mer effektiva i vår energirenoveringsprocess säger Martin Wikman, VD för Klimatfastigheter.