Nyheter

Smekab Citylife 2021

Smekab Citylife presenterar i år sin femte hållbarhetsrapport. Som exempel så arbetar man för att minimera utsläpp av växthusgaser, Smekab styr sin sponsring till verksamheter som faktiskt gynnar ungdomar och integration och vi nystar i våra leverantörskedjor för att påverka produktflöden i en mer hållbar riktning.

Under 2021 så har man bland annat bytt ut vår sista gasoltruck och nu hanteras samtliga interna transporter med fossilfri och Svanenmärkt el. Under året har man även etablerat ett flöde där man ersätter fossil gasol så att man från och med årsskiftet 2021–22 värmer sina lokaler med fossilfri gasol.

Det är inte bara produkter som har ett miljöavtryck.

Transport av råvaror och komponenter till företagets produktion och sedan transport av de färdiga produkterna till kunder påverkar också miljön.

För att säkerställa att detta område får högsta hållbarhetsfokus har man gjort ett aktivt val att arbeta med en transportör som dels finns lokalt men som också är en av de större aktörerna i branschen.

Under 2020 har de minskat utsläppen av växthusgaser i Sverige (mot basår 2006) med 57% och har som mål att 2030 ha minskat dem med 70%.

Hållbarhetsredovisningen är inspirerad av den globala standarden GRI (Global Reporting Initiative) och avser kalenderåret 2021.

Läs Hållbarhetsredovisning 2021 här:

https://www.smekabcitylife.se/…