Nyheter

Hållbar byggnadskonstruktion och service när MAX släpper hållbarhetsrapport

Idag släpps MAX hållbarhetsrapport för 2021. Under 2021 har innovation inom hållbar service, produktutveckling och byggnadskonstruktion varit högprioriterat trots att 2021 var ett utmanande år för hela restaurangbranschen på grund av pandemin.

I december 2021 öppnade MAX sin första restaurang i ett så kallat hållbarhetshus som med nya material och byggtekniker minskar byggnationens utsläpp med 31 procent. MAX räknar dessutom med att restaurangen gör av med 40–50 procent mindre energi i drift – bland annat genom att installera solceller på taket och att det nya kyl- och fryssystemet återvinner värme effektivt med låg energiförbrukning.

– Det är fantastiskt att hållbarhetshuset i Norrtälje kan minska utsläppen så kraftigt och det är därför vi nu planerar fler av samma sort, säger Kaj Török, hållbarhetschef på MAX Burgers.

Under året har MAX anlagt fler laddstationer för elbilar som en service för gästerna. Under hela 2021 laddade våra gäster 5,5 miljoner kWh vilket motsvarar ungefär 30,5 miljoner kilometer i bilväg. Det är 420 varv runt jorden och sparar 2 900 ton utsläpp.

MAX finns i fler länder än Sverige. I Polen lanserades under 2021 hela den meny för Salad Bowls som redan finns i Sverige och MAX gäster i Polen åt under 2021 större andel måltider med annat än rött kött (43 %) än vad svenskarna gjorde (41 %). Ändå är utsläppen per omsatt krona väsentligt högre i Polen än i Sverige vilket beror på att samhället inte ställt om på samma sätt som Sverige och det innebär att den polska elen och det polska nötköttet har en betydligt högre klimatpåverkan än motsvarande i Sverige. Under 2021 ökande utsläppen per omsatt krona i Polen kraftigt (+19 %) vilket beror på en snabb expansion med nya restauranger och en ökad marknadsföring.

I Sverige ökade utsläppen per omsatt krona marginellt med 1 procent per omsatt krona vilket till största delen beror på förbättrad datakvalitet från leverantörerna. Detta skedde trots en ökad satsning på hållbarhetshus, ökad försäljning av måltider utan rött kött och fler laddstationer för elbilar. Under 2021 ökade MAX totala utsläpp med 2 procent.