Nyheter

Kvarteret som kan bli först i Sverige med Miljöbyggnad Guld och NollCO2 certifiering

Riksbyggen har vunnit en markanvisning för kvarter 10 i Barkarbystaden, Järfälla. Sammanlagt handlar det om 161 bostäder och Riksbyggen planerar för både flerbostadshus och radhus byggda med stomme av trä.

Kvarteret kan bli först i Sverige med alla flerbostadshusen Miljöbyggnad Guld och NollCO2 certifierade. Preliminärt kan byggstart ske under första kvartalet 2024 med en planerad inflyttning kvartal två 2026.

– På Riksbyggen är vi mycket glada över markanvisningen. Vi tar med oss våra stora kunskaper kring ett mer hållbart bostadsbyggande med målsättningen att bygga Sveriges första bostadskvarter där flerbostadshusen certifierats med NollCO2 och Miljöbyggnad Guld, säger Peter Arvidsson Ekman, chef för affärsutveckling på Riksbyggen Bostad Stockholm & Gotland .

– Att så många kvalificerade bidrag har kommit in i markanvisningstävlingen ser jag som ett kvitto på att Barkarby är ett av Stockholmsregionens mest intressanta och expansiva stadsutvecklingsprojekt. Tillsammans med erfarna och nytänkande byggaktörer skapar vi en hållbar, livskraftig och upplevelserik stadsmiljö för framtiden där människor, företag och organisationer kan växa, utvecklas och må bra. Jag säger varmt välkommen till Riksbyggen och Storstaden Bostad som väljer att investera för första respektive andra gången i Barkarby och ser fram emot ett spännande samarbete, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Det blir en stor variation av lägenhetsstorlekarna, från ettor på 30 kvm till radhus på 170 kvm.

Ur hållbarhetsperspektiv är projektet unikt:

Kvarteret uppförs med hus/byggnader med trästomme.

Miljöbyggnad Guld samt NollCO2-certifiering.

Orangeri och växthus på tak och gård.

Möjlighet för de boende till odling och kompostering samt återanvändning av trädgårdsavfall.

Sedum- och biotoptak, växtvägg och dagvattendamm.

Solceller och fjärrvärme.

Solenergi lagras i batterier för att kunna användas kvällstid.

Bil- och lådcykelpool.

Livet i kvarteret ska samla och förena människor i olika åldrar och boendeformer, nya och gamla familjekonstellationer, boende och besökare.

Minst 50 procent av lägenheterna är större än 70 kvm och kan disponeras som 3 rum och kök eller mer.

– Med kvarter 10 i Barkarbystaden flyttar Riksbyggen fram positionerna för ett mer hållbart bostadsbyggande. Förutom alla fina satsningar för att minska miljöpåverkan och skapa förutsättningar för en mer hållbar vardag för de boende är den sociala hållbarheten viktig. I projektet finns många olika boendeformer och gemensamma ytor som orangeri och takterrass där de boende kan träffas och umgås, säger Karolina Brick, hållbarhetschef på Riksbyggen.