Nyheter

Nydanande återbruksprojekt av betongstommar

Social och ekologisk hållbarhet samt smarta städer präglar H22 City Expo, stadsmässan som hölls under försommaren i Helsingborg. Här presenterade LINK Arkitektur ett nydanande återbruksprojekt av betongstommar.

Region Skånes plan för Helsingborgs nya lasarett för psykiatrisk vård var så pass långt gången att stommen redan var gjuten när projektet lades ner på grund av politiska beslut. Det blev startskottet till LINK Arkitekturs innovativa återbruksförslag där stommen föreslås återbrukas till ett nytt attraktivt bostadsområde för stadens invånare.

– Den övergivna stommen står och gapar efter en byggnad. Vi ville ta fram ett förslag som skulle göra att både naturresurser och skattemedel sparas jämfört med att bygga nytt, säger Alexandra Adriani, regionchef på LINK Arkitektur.

Återbruk i sin linda

Andelen återvunna byggmaterial blir allt större i nybyggnadsprojekt. Vi ser hur byggmaterial omhändertas och omvandlas till nya material, exempelvis fönster som blir glasull. Det allra mest resursbesparande är däremot återbruk, alltså att till exempel ta ett fönster från en byggnad som rivits och sätta in det i en ny byggnad. Än så länge är branschens återbruksandel i sin linda och de byggkomponenter som sätts in i nya projekt utgör en bråkdel av allt byggavfall.

– Särskilt intressant vore det att i högre grad återbruka fler naturresurskrävande stommar som nästan alltid är gjutna i betong i stället för att riva dem och gjuta hela nya grunder, men det ställer naturligtvis högre krav på både beställare och arkitekter som måste tänka på ett nytt sätt. För aktörer som vill driva branschens hållbarhetsarbete kliar det därför i fingrarna när vi ser unika återbruksmöjligheter som detta projekt där övergivna stommar skulle kunna bli en del av en ny attraktiv stadsdel, enligt Alexandra Adriani.

Den skandinaviska arkitektbyrån LINK Arkitektur växer i Sverige och Malmökontoret finns representerat under H22 med bostadshusen Ophelias brygga på expoområdet i Oceanhamnen och Spira, ett landmärke i det socialt utsatta området Drottninghög.

Få stora återbruksprojekt

LINK Arkitektur var också den arkitektbyrå som ursprungligen fick uppdraget att rita psykiatribyggnaden som på grund av politiska beslut fick läggas ner efter påbörjat byggande (ett helt nytt sjukhus ska i stället byggas i Helsingborgs utkant). Kvar står stommen och en arkitektbyrå som ser stor återbrukspotential. På den 20 000 kvadratmeter stora tomten föreslås åtta fastigheter helt i trä.

– Vi kan stommen utan och innan eftersom vi ritade sjukhusbyggnaden och var med i hela projekteringen under ett halvt decennium. Här finns alla möjligheter att skapa något positivt, tänk er ett levande kvarter med bostäder, mötesplatser och butiker. Här har Helsingborg möjlighet att skapa ett riktigt stort föregångsprojekt inom återbruk av stommar, menar Adriani.

Arkitektbyrån presenterade förslaget för en intresserad publik under H22 City Expo.

– Det ligger en utmärkt betonggrund gjuten på platsen med ett enormt källarplan, ett arbete och investering som det inte finns någon anledning till att kasta bort även om ursprungsplanen aldrig kommer att genomföras, säger Marius Lorentzen, bostadsarkitekt.

– Vi har gjort detta projektförslag för att visa att återbruk är fullt möjligt. Allt som redan byggts kan behållas. I detta exempel har vi skapat åtta vackra L-formade terrassbyggnader i trä. Källaren som redan är gjuten ger plats till cirka 250-300 p-platser, fortsätter han.

Än så länge finns inget beslut om vad som kommer hända med marken.

– Oavsett vad kommunen bestämmer sig för att göra vill vi på LINK Arkitektur visa att det inte har varit förgäves arbete med projekt som inte går vägen. Förslag som detta gynnar både skattebetalare och miljön, avslutar Marius Lorentzen.