Nyheter

Hässleholm föregångare för hushållsnära sortering av förpackningar

Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare för alla hushåll i Sverige att sortera sitt förpackningsavfall. Alla hushåll ska få insamling av plast, papper, glas och metall i närheten av hemmet. I Hässleholm har detta varit möjligt sedan 1997.

2024 tar kommunerna över ansvaret från förpackningsproducenterna att samla in förpackningsavfall från hushållen, och att s.k. fastighetsnära insamling ska ske senast år 2027. Förpackningsproducenterna ska fortfarande vara de som betalar. Från den 1 januari 2026 ska kommunerna även samla in samma sorters förpackningsavfall på större populära platser utomhus, som t.ex. torg och parker av viss storlek. Plastförpackningar ska samlas in separat på fler platser utomhus.

Hushållsnära sortering sedan 1997 i Hässleholm

Hässleholm Miljö införde redan 1997 möjlighet för villor, fritidshus och flerfamiljsbostäder i kommunen att sortera sitt avfall nära hemmet och vi tillhör de runt 70 kommuner i Sverige som på frivillig basis infört hushållsnära sortering trots att det var förpackningsproducenternas ansvar. 2016 införde Hässleholm Miljö nuvarande fyrfackssystem.

– Vi tycker att det är bra att regeringen skickar en tydlig signal om att detta är vägen framåt och att sorteringsmöjligheterna nu kommer att öka ytterligare i många kommuner. Genom att göra det enklare för alla att sortera så bidrar det till en bättre miljö, säger Matilda Ekström, vice VD på Hässleholm Miljö AB.

Bakgrund

Regeringen meddelade i februari 2021 att producentansvaret för förpackningar skulle ses över. En intern utredning på Miljödepartementet skulle lämna förslag på nya bestämmelser om insamling och återvinning av förpackningar. Syftet var att skapa goda förutsättningar att nå materialåtervinningsmålen i EU:s förpackningsdirektiv.