Nyheter

Kantars Klimatindex: Kännedomen om företagens klimat- och miljöarbete fortfarande låg bland allmänheten

I år kompletterar Kantar Public för första gången Anseendeindex Företag med ett Klimatindex. Kantari har sedan ett par år tillbaka, bland attributen som bildar grund för vår drivkraftsanalys, ställt frågorna ”hur bra är företaget X på att arbeta med att minska sitt klimatavtryck?” och ”hur bra är företaget X på att arbeta för ett miljömässigt hållbart samhälle?”.

Det går naturligtvis att resonera om att hållbarhetsfrågan är så mycket bredare än dessa två aspekter (klimatavtryck och miljömässig hållbarhet). Och det kan mycket väl vara så att vi nästa år utökar till flera frågor om hållbarhet, våra norska Kantar-kolleger har just några fler intressanta sådana.

Men i år kallar man det Klimatindex och lägger fokus på klimat/miljö.

Större synlighet behövs för att nå ut med klimat- och miljöarbetet

Vad visar då resultaten?

Till en början är andelen av allmänheten som inte kan bedöma företagen på de två frågorna stor. Knappt hälften av allmänheten kan överhuvudtaget inte betygsätta dem på klimatavtryck och miljömässigt hållbart samhälle. Det finns alltså en hel del att göra för att öka kännedomen om det egna klimat- och miljöarbetet. I relation till övriga attribut som vi mäter (se vilka de är i rapporten på vår hemsida) är också medelbetygen för företagen ganska låga.

De två klimat- och miljöattributen har också sammantaget en mindre påverkan på anseendet än många andra atttribut.

Men det finns förstås skillnader mellan företag och branscher. Det är inte oväntat att de två attributen har större påverkan på anseendet för energiföretag än för banker. Och att det, inte helt oväntat, finns skillnader mellan företag i samma bransch. GodEl får bättre betyg än Vattenfall, och Max Burgers bättre betyg än Burger King.

Tydlig profil inom hållbarhet och ett redan högt anseende är nycklar för att lyckas nå ut

Totalt sett toppar Northvolt listan, tätt följt av Systembolaget och sedan GodEl och SJ. I botten återfinns H&M, flera av storbankerna, SAS och drivmedelsaktörerna.

Både topp och botten visar på några viktiga aspekter. För att nå högt handlar det om en verksamhet med fokus på hållbarhet (Northvolt), att högt anseende kan ge ”gratis” skjuts (Systembolaget), tydlig profil och tydligt namn (GodEl), en verksamhet som har stor positiv klimatpåverkan (SJ), en tydlig kommunikation för att visa på hållbarhet (Max Burgers) samt mediala företrädare (Nordic Choice).

Och i botten handlar det om en bransch med negativ klimatimage (drivmedel), en negativt upplevd mediebild med viss koppling till hållbarhet (H&M), en verksamhet med upplevd negativ klimatpåverkan (SAS) samt verksamhet i en bransch där klimataspekten betyder lite (Nordea med flera banker).