Nyheter

Lyckos är nominerad till Årets Leanbyggare

Lyckos är en av tre finalister till priset som Årets Leanbyggare som delas ut av Lean Forum Bygg. Utmärkelsen uppmärksammar företag och organisationer som i sitt dagliga arbete bidrar till ett mer effektivt samhällsbyggande.

Lean Forum Bygg är en förening som sprider kunskap och inspiration om framgångsrikt Lean-tänkande, bland annat genom att identifiera utvecklingsbehov och driva kompetensutveckling i form av workshops, konferenser och utbildningar.

Genom priset Årets Leanbyggare vill föreningen lyfta fram förebilder och sprida goda exempel inom hållbart byggande. På så sätt kan branschens ständiga lärande stimuleras och kvalitet samt effektivisering av byggprocessen öka.

–  Det är väldigt inspirerande att Lyckos har blivit finalist, säger Anders Larsson, vd på Lyckos. Hela samhällsbyggnadsbranschen är inne i en omfattande förändring mot en mer hållbar stadsutveckling. Vi känner själva ett stort ansvar för att bidra till en bättre framtid, och jobbar systematiskt tillsammans med våra samarbetspartners för att utveckla processerna i verksamheten. Eftersom vi jobbar med färdiga bostadsprodukter så har vi möjlighet att se resultat direkt och på bred front.

Lyckos har skapat ett arbetssätt som bygger på industriell bostadsproduktion med färdiga typhus, vilket ger goda förutsättningar för arbete med ständiga förbättringar. Företaget grundades 2017 och är snabbt växande.

Lean-arbetet har pågått i flera år och bland resultaten kan nämnas:

– Samtliga bostadsprodukter är Svanenmärkta

– Projekteringstiden för att ta fram handlingar till nya bostadsprojekt har förkortats

– Montagetiden av trästommen på byggarbetsplats har minskat

– Antalet inrapporterade avvikelser och störningar har minskat

– Leveranser av rätt materialmängder och leveranser i rätt tid har ökat

–  Vi applicerar ett leantänk över hela linjen, från markförvärv tills kunden flyttar i. Produkterna utformas efter kundernas behov och därefter skapar vi den industriella produktionen som ger förutsättningar för ständiga förbättringar. På så sätt kan vi nå rimliga boendekostnader, och lyckas med vår mission att utveckla designade, inspirerande hem för människor med vanliga inkomster.

Foto: Maria Nyman