Nyheter

Peab publicerar investerarrapport för gröna obligationer

Peab har idag publicerat en investerarrapport avseende de gröna obligationer som bolaget emitterade hösten 2021. Rapporten beskriver projekten som finansierats genom obligationerna samt hur tillgångarna fördelats till dem.

Peab emitterade obligationer till ett totalt värde om 1,5 miljarder svenska kronor: en miljard svenska kronor med en löptid på 3 år och 500 miljoner svenska kronor med en löptid på 5 år. Medlen från emissionen har använts till att finansiera investeringar inom gröna och energieffektiva byggnader, ECO-produkter och mer miljöanpassad produktion, gröna transporter samt vatten- och avfallshantering.

– Att vi ger ut gröna obligationer är en viktig del i vårt arbete med att ställa om verksamheten till att vara klimatneutral. De ger kapitalmarknaden möjligheten att investera i konkreta projekt som bidrar till klimatomställningen, säger Niclas Winkvist, CFO på Peab.

Emissionen av gröna obligationer gjordes inom ramen för Peabs svenska MTN-program och ramverket för grön finansiering från 2021. Ramverket har granskats av det oberoende bolaget CICERO Shades of Green, som klassar det enligt nivån ”medium green”.

Peab har slagit fast två delmål på vägen mot slutmålet om klimatneutralitet år 2045. Det ena är att minska koldioxidintensiteten i egen produktion med 60 procent till år 2030 och det andra är att minska koldioxidintensiteten från insatsvaror och köpta tjänster med 50 procent till år 2030.