Nyheter

Videplantor renar industritomter

Många industritomter är förorenade med miljögifter och måste behandlas innan marken kan användas. Forskare vid Stockholms universitet visar i en ny studie att videplantor kan rena marken från föroreningar med upp till 80 procent under en tioårsperiod.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Sustainability.

– Det är första gången man har visat att växter verkligen kan rena jorden från föroreningar på industrimark under en längre tid, säger Maria Greger, docent i växtfysiologi vid Stockholms universitet. Hon har under 30 år lett forskning i ämnet fytoremediering, i vilket man använder växter för att rena mark, vatten och luft från föroreningar.

Tidigare har det ansetts ta för lång tid, över hundra år, att rena jorden med hjälp av växter. Men nu gör både odlingsteknik och växtval detta möjligt. Videväxten som används är av en specifik klon, som är bra på att ta upp tungmetaller från jorden.

– Vi observerade en signifikant minskning av de flesta föroreningar i jorden redan efter ett år. I denna undersökning har vi efter tio års rening fått ner vissa ämnen under Naturvårdsverkets gränsvärden.

I undersökningen planterades videväxter i form av sticklingar av Salix Viminalis på en tomt i Sunnersta, Uppsala, i juli 2003. Där hade det legat en mekanisk verkstad under 1900-talet och tomtägaren ville pröva en billigare metod att rena marken på. Jordprover samlades in årligen från 2005 till 2015 och analyserades för tungmetaller, arsenik, PCB och PAH. Resultaten visade att 21 procent krom, 30 procent arsenik, 54 procent kadmium, 61 procent zink, 62 procent koppar, 63 procent bly, 87 procent nickel, 53 procent PCB och upp till 73 procent PAH togs bort från jorden efter tio års behandling.

– Där stod växterna och renade marken med minimal skötsel. Metoden fungerar väl och skulle kunna användas på andra förorenade tomter istället för den vanliga och dyrare metoden att gräva bort jorden och lägga den på tipp, vilket egentligen är att bara flytta problemet. På så sätt skulle många flera förorenade områden kunna renas, även riktigt stora ytor, som det blir på tok för dyrt att gräva bort jorden på, säger Maria Greger.

Läs studien i Sustainability: 

https://www.mdpi.com/2071-1050…

Läs mer om Maria Gregers forskning:

https://www.su.se/english/prof…