Nyheter

Ny Sifoundersökning: 7 av 10 tycker att byggföretag ska dela arbetsmaskiner

Nära 7 av 10 svenskar, drygt 65 procent, tycker att det är bra om byggföretag hyr och delar arbetsmaskiner för att minska sin miljöpåverkan. Det visar en ny Sifoundersökning gjord på uppdrag av bygguthyrningsföretaget Cramo.

– Vi måste hushålla med våra gemensamma resurser på ett bättre sätt, vilket även gäller maskiner och annan utrustning som används på en byggarbetsplats, säger Martin Freland, Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöchef på Cramo.

I en ny Sifoundersökning som Cramo låtit göra svarar nära 7 av 10, 65 procent, av svenskarna att de tycker att det är bra om byggföretag hyr/delar arbetsmaskiner för att minska sin miljöpåverkan.

Det finns omkring 800 000 arbetsmaskiner inom byggbranschen i Sverige. De arbetsmaskiner som har störst klimatpåverkan finns inom industri- och byggsektorn, och maskinerna där står för 39 procent av alla arbetsmaskiners totala klimatutsläpp. Det är en ökning med nästan en tredjedel sedan början av 1990-talet.

– Genom att hyra maskiner används resurser på ett sätt som är mycket effektivare, säkrare och mindre miljöpåverkande, säger Martin Freland.