Nyheter

CIRKULÄRT BYGGANDE: Avlopp i rostfritt stål återvinns i stor utsträckning

När det kommer till cirkulärt byggande har avloppsprodukter från BLÜCHER en stark plats på marknaden. Dessa rostfria produkter består av upp till 85% återvunnet material och är en ren produkt fri från ytbeläggningar från andra material.

Inom den cirkulära ekonomin finns det goda skäl att fokusera på de produkter som används inom både bygg- och teknikbranschen. Detta gäller särskilt alla rör som är inbyggda i byggnader eller nedgrävda under jord. Det finns produkter som är svårare och mindre lönsamma att omvandla till nya produkter. Därför är det viktigt att lägga fokus på de produkter som faktiskt är gjorda av återvunnen råvara, i stället för att enbart fokusera på produkter som kanske kan utvecklas för återvinning i större skala.

Synder från det förflutna

Eftersom den cirkulära ekonomin bygger på återvinning av material som kan ha varit en del av en byggnad i många år är det också nödvändigt att titta på de egenskaper som produkterna hade när byggnaden uppfördes. De flesta idag vet förstås att det är viktigt att avgöra om ett tak innehåller asbest innan man börjar riva en byggnad. Det finns även andra material som skulle kunna användas i cirkulärt byggande, som kanske var tillåtna när byggnaden uppfördes men som är förbjudna nu. Kemikalier och produkter som innehåller bly har tidigare använts i bland annat kranar och vissa typer av avloppsrör. Det är material som inte bör återvinnas, och det är något som EU också undersöker närmre just nu.

Rostfritt är cirkulärt

– Faktum är att vi som leverantör av rostfria dräningeringslösningar passar perfekt med ett cirkulärt tänkande, för förutom att rostfritt har en väldigt lång livslängd kan rostfritt stål även användas om och om igen. Det är också en viktig faktor att rostfritt stål har ett marknadsvärde som använt material, vilket stödjer återvinningen och den infrastruktur som används för att reparera stålet för återvinning, säger Palle Madsbjerg, affärsutvecklingschef på BLÜCHER. Han tillägger, att enligt den danska miljöstyrelsen så repareras och återvinns 90% av det rostfria stålet.

Minimalt avfall

BLÜCHER erbjuder även ett sortiment av rör med många olika längder, vilket minskar avskärningar och skrotdelar. Vid dimensionering med BIM och Revit-systemet kan rören definieras mycket noga och på så sätt undviker man överskottsprodukter som måste kasseras eller returneras. ”I takt med att byggregler och byggherrar ställer allt hårdare krav på den cirkulära ekonomin, blir det allt viktigare att överväga vilken typ av rör som ska användas i en byggnad för att undvika att dra ner växthusgasinventeringen för byggprojektet”, säger Palle Madsbjerg.

Brandklass A1

BLÜCHERs avloppssystem är också ett bra val när det kommer till säkerhet. Det beror på att det har brandklass A1, vilket eliminerar behovet av att montera brandhylsor, med alla de nackdelar som detta medför. På samma sätt genereras inga giftiga ångor. Sådana ångor kan vara farliga, för att inte tala om dödliga i områden som sjukhus där patienter endast kan evakueras med stora svårigheter. BLÜCHER arbetar hårt för att få de godkännanden som kan dokumentera de gröna egenskaperna hos företagets produkter på ett ännu bättre sätt. Men, precis som fallet är med vissa godkända gröna byggprojekt är utmaningen att det helt enkelt inte finns något krav på att installera rostfria avloppssystem eftersom rostfritt stål som material inte allmänt ses som en ”grön” byggprodukt.