Nyheter

Ecoclime Group genomför sin första rena produktleverans av Evertherm SEW

Ecoclime Groups dotterbolag Evertherm Reenergy System AB tecknar avtal med JOBSAB AB avseende bolagets första produktleverans av Evertherm SEW, ett system för att återvinna energi ur spillvatten från vårdboendet Furillen i centrala Rydebeck i Skåne. 

Genom att installera Evertherm SEW kan upp till 95% av den potentiella energin i spillvattnet återvinnas vilket kan ge en energibesparing om 139 MWh/år samtidigt som CO2 avtrycket minskar 16 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) per år.

Evertherm Reenergy System skall leverera ett Evertherm SEW inomhus-system till vårdboendet Furillen i centrala Rydebäck. Vårdboendet omfattar 7000m2 fördelat på fem våningsplan med totalt 72 lägenheter och sker under 2023.

– Det är mycket roligt att få förtroendet att leverera Evertherm SEW till detta projekt! Detta är ett strategiskt viktigt projekt för oss ur många aspekter. Dels är det vårt första projekt där Evertherm SEW installeras i ett vårdboende, dels är det vårt första projekt i Helsingborgsområdet. men framförallt är det vårt första projekt där vi är en 100% produktleverantör vilket helt ligger i linje med vår långsiktiga försäljningsstrategi. Genom att öka andelen produktleveranser stärks vår förmåga att leverera fler system till projekt runt om i hela landet – avslutar Christoffer Eklund, Försäljningschef Ecoclime Group AB.