Nyheter

Nu kan boende i Hisings backa ladda elbilen supersnabbt

Den 11 juli öppnade OKQ8 och Skellefteå Kraft tre supersnabbladdare, med vardera två laddpunkter, i Hisings Backa. Målet med den stora satsningen på svensk laddinfrastruktur är att öka tillgängligheten för elbilsförare i hela landet genom Sveriges största nätverk, med 800 laddpunkter, fördelade på 300 OKQ8-stationer, senast 2026.

Antalet elbilar ökade med 98 procent i Västra Götalands län under 2021. I slutet av förra året fanns det 19 664 elbilar i trafik i länet. När allt fler byter till elbil måste det bli smidigare att ladda. Det ska också vara lika enkelt att betala för elen som för bensin eller diesel, menar OKQ8.

– Det känns väldigt kul att vi ökar tillgängligheten för alla elbilsförare i Hisings Backa med supersnabbladdning med upp till 150 kW. Genom att göra det enklare och snabbare för kunderna att ladda elbilen så tror jag att viljan att byta till elbil ökar, vilket är en viktig del i omställningen mot en hållbar framtid, säger Karin Hellgren, Kommunikationschef på OKQ8.

När de tre supersnabbladdarna (med totalt sex laddpunkter) öppnar på OKQ8:s station Bäckebol i Hisings Backa kommer betalning kunna ske smidigt både med vanligt bankkort, laddkort från OKQ8 och med appen OKQ8 Elbilsladdning. Oavsett betalningsform tillkommer ingen extra kostnad för kund.

– Transporter har en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle och därför satsar vi stort på utbyggnaden av supersnabbladdare på OKQ8:s stationer. Det känns fantastiskt att vi nu sätter ytterligare tre laddare i drift så att vi tillsammans gör det enkelt för konsumenterna att göra ett bättre val, säger Sanna Lundström, tf chef affärsområde marknad på Skellefteå Kraft.

Nationell utrullning

10 OKQ8-stationer har redan fått supersnabbladdare för elbilar. Örebro var först ut tätt följt av Kungsbacka, Trelleborg, Upplands Väsby, Huskvarna, Valbo, Tornby, Ödeshög, Sundvall, Halmstad och nu även Hisings Backa. Under 2022 utökas nätverket för att vid årets slut omfatta omkring 50 stationer runtom i Sverige.

OKQ8:s plan är att etablera minst 800 laddpunkter, på 400 laddare vid 300 stationer fram till 2026. ”Tidsplanen har blivit försinkad av tidskrävande och byråkratiska processer. Med ett effektivare och snabbare ansökningsförfarande hade vi haft ytterligare laddpunkter på plats” säger Karin Hellgren, Kommunikationschef på OKQ8.

Fakta:

Betalningsterminalerna tar emot både Visakort och Mastercard. Det går även bra att betala med appen OKQ8 Elbilsladdning.

Varje supersnabbladdare har två laddpunkter och kan endast användas av elbilar, eftersom hybridbilar kräver en speciell kontakt.

Supersnabbladdarnas effekt är 150 kW, vilket är betydligt högre än de vanligt förekommande snabbladdarna om 50 kW.

Beroende på bilens kapacitet och batteriet kan en bil laddas för ytterligare 25 mils körning på ungefär 20 minuter.

Skellefteå Kraft, som producerar 100 % förnybar el genom egna kraftstationer för vind- och vattenkraft samt bioenergi, står för såväl installationer och underhåll som leverans av elen i supersnabbladdarna.