Nyheter

Svedbergs Groups dotterbolag Roper Rhodes blir självförsörjande på grön energi 2022

Som en del av Svedbergs Groups hållbarhetsarbete har koncernen beslutat att dotterbolaget Roper Rhodes kommer att investera i en installation av solpaneler på det 20 000 kvadratmeter stora taket på deras Portbury Distribution Center i Bristol.

Den totala investeringen är på ca 6 milj. SEK (ca 500 000 GBP).

– Denna investering är ett led i Svedbergs Groups hållbarhetsarbete där vi målmedvetet och fokuserat minskar vårt klimatavtryck. Vi har under vår 100 åriga historia alltid fokuserat på att hushålla med resurser och på så sätt minska vår miljöpåverkan, säger Per-Arne Andersson, CEO, Svedbergs Group.

Efter en framgångsrik byggnadsbesiktning och beviljat bygglov kommer arbetet med installationen att påbörjas senare i år. När panelerna väl är i drift kommer hela Roper Rhodes verksamhet att bli självförsörjande på ren energi och även bidra till att möta Storbritanniens behov av att tredubbla sin solenergiproduktion till 2030 för att hålla jämna steg med noll-visionen.

– Vid första anblicken verkar Storbritannien kanske inte vara det mest självklara valet för solpaneler, men systemet vi kommer att använda kommer att generera 600 KwH under dagsljus, vilket inte bara ger tillräckligt för vår egen förbrukning utan även extra el att ge tillbaka till National Grid, säger Will Steele, Operations Director.

Detta är det största projektet av det här slaget som företaget har påbörjat. Roper Rhodes har dock insett vikten av hållbarhet och tagit många initiativ under de senaste åren för att förbättra företagets miljöpåverkan. Solpaneler är exempelvis inte en ny sak för verksamheten, Brassmills, Roper Rhodes kontor i Bath, lät installera dem redan sommaren 2018. De nuvarande panelerna ger redan ett betydande bidrag till att driva hela byggnaden där 70+ personer arbetar varje dag.

Efter ett framgångsrikt test har tjänstebilsparken på 30+ fordon för det nationella säljteamet nu övergått till en helt elektrisk bilpark. Detta har också inneburit utbyggnad av flera laddningspunkter på de båda arbetsplatserna i syfte att alla anställda ska kunna ladda bilen medan de befinner sig på jobbet. Företaget har också genomfört ett innovativt test genom att lägga till ett helt elektriskt fordon till sina transportfordon. Fordonet, en skåpbil på 3,5 ton, har levererat till kunder i Bath- och Bristol-området.

– Jag är verkligen glad över att vårt nya moderbolag, Svedbergs Group, delar vårt engagemang för att skydda miljön och har tagit beslutet att investera i ett så stort projekt. Implementeringen av solpanelerna i Portbury markerar en grundläggande förändring av hur vi effektivt kommer att hantera vår energi under många år framöver, säger Roper Rhodes VD, Leigh Leather.