Nyheter

Vill bevara känt landmärke

Norconsult vill starta en debatt om hållbarhet och återanvändning av befintliga byggnader och föreslår att Norcem-silon vid Levanger hamn nära Trondheim i Norge görs om till lägenheter.

Silon, i folkmun känd som Norcem Tower, har använts sedan 1964 för mellanlagring av cement. Norcem har nu byggt en ny cementterminal i Verdal. Bolaget har därför sagt upp arrendet med markägaren Levanger kommun och man planerar att riva den gamla silon under 2023.

Norconsult är dock inte så säker på att riva är den bästa lösningen.

– Om vi ​​verkligen menar något med hållbarhetsbegreppet borde vi titta på hur vi kan använda byggnader som redan finns. Kanske kan vi spara resurser genom att använda det vi redan har, säger Håvar Brøndbo, avdelningschef för VA och transport i Norconsult Nord-Trøndelag.

Arkitekterna på Norconsult har därför satt sig vid ritbordet för att skissera ett alternativ till att riva silon. Resultatet är en ritning där Norcem-tornet har förvandlats till ett cylindriskt och unikt hyreshus.

Återanvändning är den nya arkitekturen

– Återanvändning är den nya arkitekturen, och det stämmer väl överens med vår ambition att ta hand om hållbarhetshänsyn i allt vi gör, bland annat genom att minska utsläppen av växthusgaser genom planering, effektivitet och materialval. Silon kan vara ett lokalt och bra exempel på återanvändning och vad som kan göras med befintliga byggnader. Tornet är en identitetsmarkör och landmärke, som är vacker i både form och färg. Det syns i stadsbilden, och det kan vara ett unikt och majestätiskt hyreshus.

Brøndbo berättar att silon är cirka tio meter i diameter.

– Det här ger 70 till 80 kvadratmeter per våning. Vi ser för oss att åtta till tio våningar kan byggas. Kanske kan du låta några lägenheter gå över mer än en våning. Du kan också tänka dig några kommersiella utrymmen på de nedre våningarna. Det finns många sätt att lösa det på, säger Brøndbo.

– För att spara utrymme kan man ha en extern trappa. Och kanske en exteriör glashiss? Då kan du verkligen njuta av utsikten på vägen upp! Detta är bara en av många möjligheter. Det behövs en del förenkling om ett sådant här projekt ska kunna förverkligas, säger han.

Gratis för politikerna

Det är områdesplanen som styr markanvändningen i hamnen. Tomten är inte reglerad för bostadsändamål i dag, men Brøndbo menar att det går att få den omreglerad.

– Tiderna förändras. Det är önskvärt att människor ska bo centralt, särskilt med hänsyn till transporter och trafik. Detta är ett attraktivt bostadsområde. Jag tror absolut att det är möjligt att få igenom ett sådant planärende.

Brøndbo understryker att Norconsult varken äger silon eller tomten som den står på. Bolaget är inte heller i dialog med någon utvecklare om projektet.

– Vi kan bistå om en byggherre intresserar sig för idén, men vårt mål är först och främst att få igång en diskussion om vad som ska hända i hamnområdet. Byggnadsmassan finns där, och den kan användas till vad som helst. Nu pratas det mycket om hållbarhet och då måste vi tänka annorlunda.

Till sist vädjar han till politikerna i Levanger:

– Jag tror att lokalpolitikerna är väldigt intresserade av att åstadkomma något i Levanger, så jag hoppas att de är positiva till alla initiativ som kommer.