Nyheter

EU:s bank EIB stärker utlåning till hållbara transporter och satsar 8,6 miljarder euro på innovation och förnybar energi

Ny utlåningspolicy för att stärka hållbara transporter – 3,2 miljarder euro för risklån och 1,5 miljarder euro för företagsfinansiering – 1,8 miljarder euro för vattenavsaltnings- och transportprojekt i Jordanien och andra vatten-, förnybar energi-, transport- och jordbruksprojekt – 2 miljarder euro för utbildning, hälsa, bostäder och återuppbyggnad av jordbävningen Styrelsen för EU:s bank, Europeiska investeringsbanken (EIB) antog igår kväll (onsdag) en reviderad lånepolicy för att stärka stödet för hållbara transporter.

Styrelsen godkände också 8,6 miljarder euro i ny finansiering för att påskynda innovationer, vatten, energi, utbildning, hälsa och bostadsinvesteringar, i Europa och runt om i världen.

– Projekt som EIB stöder idag kommer att säkra tillgång till finansiering, vatten och ren energi för miljontals människor, inklusive i samhällen som är mest påverkade av ett förändrat klimat. EIB gick med på att ytterligare stärka effekterna av transportinvesteringar, ta itu med effekterna av kriget i Ukraina på utsatta regioner utanför Europa, och stödde betydande ny innovation, vattenrelaterade projekt och energi- och bostadsinvesteringar. Att skala upp klimatåtgärder, innovation, företag och infrastrukturinvesteringar är särskilt viktigt när man står inför inflation och prischocker, som vi gör idag i Europa och utanför, sa Werner Hoyer, president för Europeiska investeringsbanken.

Akut stöd till Ukraina

Styrelsen enades om att återanvända 59 miljoner euro i anslag för att ge akut stöd till Ukraina och diskuterade planer för att ta itu med stigande matkostnader, energipriser och handelsstörningar utanför Europa.

Nödstödet till Ukraina inkluderar järnvägstransporter av passagerare och humanitärt bistånd, förvärv av tillfälliga broar för att ersätta broar som förstörts av konflikter samt sjukvård och bostäder för internflyktingar.

EIB stärker stödet till hållbara transporter

EIB:s styrelse antog igår kväll en ny utlåningspolicy för transporter för att öka effekten av grönare framtida finansiering för urbana, nationella och internationella land-, sjö- och lufttransporter samt stöd till transportrelaterad forskning och utveckling.

Den nya transportlånepolitiken ersätter de riktlinjer som man enades om 2011. Den ger ett starkare fokus på klimatvänliga transporter och kommer att öka effekten av EIB:s stöd för transportinnovation. Under det senaste decenniet har EIB tillhandahållit mer än 122 miljarder euro till transportinvesteringar över hela världen.

4,7 miljarder euro för företagsinnovation och företagsinvesteringar

EIB godkände mer än 3,2 miljarder EUR i ny risklånefinansiering för att stödja utvecklingen av framtida teknologier, grön innovation, life science och hälsoinvesteringar genom strömlinjeformad företagsfinansiering som ska rullas ut under de kommande åren.

Ny företagsfinansiering på totalt 1,5 miljarder euro som man har kommit överens om idag kommer att stödja användningen av vätgas för att producera stål och nya kreditlinjer för investeringar i små och medelstora företag över hela Italien.

EIB stödde riskkapital fintech, e-handel och utbildningsinvesteringar och inkluderande mikrofinansiering i hela Afrika, miljö- och klimatinvesteringar i Indien.

1,8 miljarder euro för vatten, förnybar energi, transport och jordbruk

EIB godkände klimatanpassningsfinansiering för vattenavsaltnings- och transportprojektet Aqaba-Amman. Detta kommer att göra det möjligt för Jordanien att anpassa sig till effekterna av ett förändrat klimat, allt knappare vattenresurser och en växande befolkning.

Finansieringen är det första bekräftade stödet för det största infrastrukturprojektet i Jordaniens historia av en internationell finansinstitution, och EIB:s största någonsin för vatteninvesteringar utanför Europa.

Styrelsen stödde stöd till forskning och utveckling av vindkraftverk på land och till havs som bättre kan stå emot extremt väder och tyfoner. Det gav också grönt ljus till finansiering för byggandet av tre storskaliga solcell-kraftsystem i centrala Spanien och att påskynda småskaliga investeringar i vind- och solenergi förnybar energi i Frankrike och Italien.

Investeringar som godkändes igår kväll kommer också att gå till nya spårvagnar och förbättra transportnätets säkerhet i staden Stuttgart.

Ett nytt investeringsprogram för jordbrukets värdekedja på 200 miljoner euro kommer att gynna bönder och småbrukare i Afrika söder om Sahara.

2 miljarder euro för utbildning, hälsa, bostäder och återuppbyggnad av jordbävningen

Ett finansieringsprogram på 500 miljoner euro kommer att stödja uppgradering av forsknings-, undervisnings- och studentfaciliteter vid universitet i hela Italien, och förbättra energieffektiviteten i universitetsbyggnader.

EIB gick vidare med på att stödja sjukhusinvesteringar i Rotterdam och sociala bostadsbyggande och moderniseringsinvesteringar till förmån för nästan 40 000 hem över hela Tyskland.

EIB:s styrelse godkände också ökat stöd för pågående återuppbyggnad och restaurering av byggnader som skadades av jordbävningar i centrala Italien 2016.

Bakgrundsinformation:

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens långfristiga låneinstitut som ägs av dess medlemsstater. Den gör långfristig finansiering tillgänglig för sunda investeringar för att bidra till EU:s politiska mål.