Nyheter

Biltema installerar 1 miljon kvm solceller

Biltema påbörjar nu sin största miljöinvestering i koncernens historia. För att säkra tillgången till energi och i slutändan bli självförsörjande satsar Biltema på att installera solceller på alla sina fastigheter. 2019 inleddes ett pilotprojekt i Danmark som uppvisar goda resultat.

Eftersom Biltema är en stor aktör med många fastigheter i hela Norden så ser vi detta som ett självklart steg.

Detta är en fortsättning mot vår nollvision och är en investering i miljardklassen för koncernen.

– Att producera vår egen el lokalt med hjälp av solceller säkrar vi tillgång på energi och även minskar vår miljöpåverkan. Förutom att förse våra varuhus och lager räknar vi med att kunna sälja tillbaka vårt överskott på sommarmånaderna och bidra till mer förnybar energi på marknaden, säger Adelina Voci, Vice VD Biltema Sweden AB.